Kafedra xodimlari

Jabborova
Oysha
Iskandarovna

Kafedra mudiri

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

+998 (91) 413-49-05
Buxoro sh., A.Navoiy ko’chasi 1-uy
Вторник 15:00 – 16:00, пятница 15:00 – 16:00
ojabborova@list.ru

Zulfiqorov
Abduraxim
Naimovich

Kafedra dotsenti

Mustafayeva
Mamlakat
Ismailovna

Kafedra dotsenti

Raxmonov
Rashit
Raximovich

Katta o’qituvchi

Sagdullayeva
Gulandom
Ulyanovna

Katta o’qituvchi

Jumayeva
Shoista
Boltayevna

Assistent

Xudaykulova
Nasiba
Ismailovna

Assistent

Nazarova
Firuza
Ilxomovna

Assistent

Aminjonova
Charosxon
Akmalovna

Assistent

Hamidova
Munisa
Rustamjonovna

Kabinet mudiri