Kafedra ilmiy faoliyati

Kafedraning ilmiy yo`nalishi:

 1. Buxoro vohasi hashrotlarining biologiyasi, ekologiyasi va xalq xo`jaligidagi ahamiyati;
 2. Buxoro viloyati suv havzalari al`goflorasi, zooplanktonlarni o`rganish va istiqbolli turlaridan foydalanish;
 3. Buxoro shahar ovlanadigan qushlar biologiyasi, ekologiyasi va ahamiyati

Kafedraning ilmiy mavzusi tasdiqlangan xodimlar:

 1. Jabborova I. (mustaqil izlanuvchi).

Ilmiy mavzusi:- “Nurоtа tоg` tizmаsi pаrdаqаnоtli (Insesta: Hymenoptera) hаshаrоtlаri”

 1. Xudoyqulova I. (mustaqil izlanuvchi)

Ilmiy mavzusi: Buхоrо vоhаsi sho`rlаngаn tuprоq аlgоflоrаsi vа uni хаlq хo`jаligidа qo`llаsh

 1. Jumayeva B. (mustaqil izlanuvchi)

Ilmiy mavzusi: Ichimlik va rekreasiya maqsadlarida foydalaniladigan ochiq suv havzalari suvi mikrobiologik, gidrobiologik o’zgarishlarining sabab-oqibatli bog’liqliklari

Oxirgi yillarda kafedra xodimlari tomonidan 3 tamonografiya, 1 ta darslik, 20 ta o’quv qo’llanma, 200 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar chop etildi. Bitta xalqaro grant loyihasi ustida ish olib borilmoqda.

Istiqbolli rejalar:                  

 • Kafedra ilmiy salohiyatini oshirish maqsadida ilmiy ish olib borish;
 • Xorijiy mamlakatlar bilan o’quv, ilmiy-texnikaviy hamkorlikni yanada kengaytirish va kafedra moddiy-texnik bazasini yangi zamonaviy uskuna va o`quv laboratoriya jihozlari bilan boyitish orqali ta’lim sifatini yaxshilash:
 • Xalqaro integrasiyani yo`lga qo`yish;
 • Talabalar orasida turli xil tanlov g`oliblarini xalqaro darajada olib chiqish;
 • Kafedraning moddiy – texnika bazasini shakllantirish maqsadida xo`jalik shartnoma ishlarini olib borish.