2021- 2022 o’quv yili dars jadvali

2021- 2022 o’quv yili dars jadvali

DAVOLASH ISHI :

1- kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/davolash/1_kurs_davolash.pdf

2 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/davolash/2_kurs_davolash.pdf

3 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/davolash/3_kurs_davolash.pdf

4 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/davolash/4_kurs_davolash.pdf

5- kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/davolash/5_kurs_davolash.pdf

6 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/davolash/6_kurs_davolash.pdf

KASB TA’LIMI ( DAVOLASH ISHI )

2 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/kasb_talim/2_kurs_kasb_talim.pdf

3 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/kasb_talim/3_kurs_kasb_talim.pdf

4 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/kasb_talim/4_kurs_kasb_talim.pdf

5 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/kasb_talim/5_kurs_kasb_talim.pdf

6 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/kasb_talim/6_kurs_kasb_talim.pdf

STOMATOLOGIYA

1 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/stomatologiya/1_kurs_stomatologiya.pdf

2 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/stomatologiya/2_kurs_stomatologiya.pdf

3 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/stomatologiya/3_kurs_stomatologiya.pdf

4 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/stomatologiya/4_kurs_stomatologiya.pdf

5 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/stomatologiya/5_kurs_stomatologiya.pdf

TIBBIY BIOLOGIK ISH

1 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/tib_biologiya/1_kurs_tib_biologiya.pdf

2 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/tib_biologiya/2_kurs_tib_biologiya.pdf

3 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/tib_biologiya/3_kurs_tib_biologiya.pdf

4 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/tib_biologiya/4_kurs_tib_biologiya.pdf

TIBBIY PROFILAKTIKA ISHI

1 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/tib_profilaktika/1_kurs_tib_profilaktika.pdf

2 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/tib_profilaktika/2_kurs_tib_profilaktika.pdf

3 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/tib_profilaktika/3_kurs_tib_profilaktika.pdf

4 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/tib_profilaktika/4_kurs_tib_profilaktika.pdf

PEDIATRIYA ISHI

1 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/pediatriya/1_kurs_pediatriya.pdf

2 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/pediatriya/2_kurs_pediatriya.pdf

3 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/pediatriya/3_kurs_pediatriya.pdf

4 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/pediatriya/4_kurs_pediatriya.pdf

5 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/pediatriya/5_kurs_pediatriya.pdf

6 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/pediatriya/6_kurs_pediatriya.pdf

XALQ TABOBATI

1 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/xalq_tabobati/1_kurs_xalq_tabobati.pdf

2 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/xalq_tabobati/2_kurs_xalq_tabobati.pdf

OLIY HAMSHIRALIK ISHI

2 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/oxi/2_kurs_oxi.pdf

3 – kurslar uchun : https://bsmi.uz/timetable/oxi/3_kurs_oxi.pdf