Ingliz tili kafedrasi

2010 yilda kafedra ingliz tili kafedrasi deb nomlandi. Shu davrdan boshlab kafedra Pedagogika va psixologiya kafedrasi, so’ngra tillar fakulteti deb ataldi. Noyabr 2013, chunki 18, kafedra Профессор Курбан Бадриддинович Шодмонов boshchiligidagi bo’ldi. Hozirgi kunda bo’limda 13 kishi mehnat qilmoqda.

Kafedrada tibbiy terminologiyaga, klinik amaliyotga til tayyorlashga va tibbiy ta’limda o’qitishga dolzarb yondashuv bo’lgan ilmiy matn xususiyatlariga bag’ishlangan tibbiy talabalarga yozma va og’zaki ilmiy nutq uslubini o’qitishning rivojlangan tizimi ishlab chiqilgan.