ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Вестник фундаментальной и клинической медицины, 2022 №5

Тема статьи

ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ (35-45)

Авторы

Аллаева А.Н.

Учреждение

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация

В настоящее время несмотря на прогрессирующее развитие хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии проблема диагностики воспалительных заболеваний больших слюнных желез (СЖ) по-прежнему остается актуальной. Согласно многочисленным данным зарубежных и отечественных исследователей, врачебные ошибки при диагностике сиалоденитов достигают 70%, в дальнейшем именно они приводят к развитию различных осложнений. Эту ситуацию можно объяснить тем, что различные заболевания СЖ имеют сходную клиническую симптоматику, а дифференциальная диагностика требует большого клинического опыта и специальной аппаратуры.

Ключевые слова

воспалительные заболевания слюнных желез, сиалография, гипосаливация, ксеростомия, цитологические исследования.

Литературы

 1. Afanasyev V.V., Kalinchenko S.Yu., Vinokurova O.Yu., Ordashev X.A., Damadaev M.M. Gipogonadizm bilan og'rigan bemorlarda so’lak bezlarining holati. Rus stomatologiya jurnali. 2017; 21(3). Sahifa 137 - 140.
 2. Arutyunyan B.A., Kozlova M.V., Vasilev A.Yu. Magnit-rezonans sialografiya parotid so’lak bezlari kasalliklarini o'rganishning muqobil usuli hisoblanadi. Shimoliy Kavkaz tibbiy axborotnomasi 2019. jild 14. № 1.1. Sahifa 100 -103.
 3. Asiyatilov G.A. Qalqonsimon bez zararlanganda so’lak bezlari kasalliklari: fan nomzodi dissertatsiyasi avtoreferati. asal. Sci. Moskva. 2009 yil.
 4. Bannikova K.A. Sialolitiazli bemorlarni tashxislash va davolashda endozialoskopiya: fan nomzodi dissertatsiyasi avtoreferati. asal. Sci. Moskva. 2021 yil.
 5. Berezina A.E. so'lak bezlari adenomasining differentsial diagnostikasida kompyuter uyali texnologiyalarining roli: tibbiyot fanlari nomzodi dissertatsiyasining avtoreferati. Sci. Stavropol. 2011 yil
 6. Bruslik S.B. so'lak bezlarining volumetrik va yallig'lanishli lezyonlarini tashxislashda raqamli olib tashlash sialografiyasi va MRI: mavhum. dis. Ph.D. asal. Fanlar/S.V. Bruslik. M., 1998. - 23 b.
 7. Doklaeva M.N. Qalqonsimon bez patologiyasi tufayli so’lak tosh kasalligi bilan og'rigan bemorlarni davolashning o'ziga xos xususiyatlari: t.f.n. avtoreferati. Moskva.
 8. Epifanov S.A., Zolotuxin S.Yu. Sialolitiaz bilan og'rigan bemorlarni davolashda kontaktli lazerli litotripsiyadan foydalanish. nomidagi Milliy tibbiy-jarrohlik markazi axborotnomasi. N.I. Pirogova 2019, 14-jild, № 1. bet. 49-52.
 9. Jumaev L.R. So‘lak bezlarining yallig‘lanish kasalliklari diagnostikasi va davolashini takomillashtirish: t.f.n. avtoreferati: – Toshkent. 2012 yil.
 10. Gaiduk I.V. Romatoid artrit va tizimli qizil yuguruk bilan og'rigan bemorlarda so’lak bezlaridagi o'zgarishlar: dissertatsiya avtoreferati. Moskva. 2005 yil
 11. Glazunov O.A., Chebotar O.A., Kravchenko L.I. Rivojlangan davolash usulini qo'llashdan keyin toksik bo'lmagan guatr fonida sialozli bemorlarda og'iz suyuqligining asosiy biokimyoviy ko'rsatkichlarining dinamikasi. “Stomatologiya axborotnomasi”, 1-son, T 31 - 2019. B. 28-31.
 12. Hamraqulov Sh.X. Itlarga oziq-ovqat stimulyatorlari berilganda tupurikning fermentativ xususiyatlarining ovqatdan keyin o'zgarishi. O'zbek biologiya jurnali. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti. 2019. - N 6. - 15-18-betlar.
 13. Jumaev L.R., Azimov M.I. so'lak bezlarining yallig'lanish kasalliklarida tizimli ferment terapiyasining qon va tupurikning lipolitik va gidrolitik faolligiga ta'siri // Stomatologiya. – Toshkent, 2011. - No3-4. - 34-37-betlar.
 14. Jumaev L.R., Umurova D.O., Qodirova Sh.R., Baymurodov R.R. Surunkali sialadenit bilan og'rigan bemorlarda gumoral immunitet ko'rsatkichlari // Sibirning I Tibbiy forumidan materiallar to'plami. - Novosibirsk. -2011 yil 18-20 may – 53-54-betlar.
 15. Jumaev L.R., Rahimov Z.K. So‘lak bezlarining yallig‘lanish kasalliklarida polimorfonyadroli neytrofillarning lizosomal fermentlarining faolligi // Buxoro davlat tibbiyot institutining 20 yilligiga bag‘ishlangan ilmiy maqolalar to‘plami. – Buxoro, 2011. – 72-73-betlar.
 16. Jumaev L.R., Turdiev M.R., Shirinov D.K., Mardonova Z.O. Surunkali sialadenit bilan og'rigan bemorlarda gumoral immunitet ko'rsatkichlari // Maksillofasiyal jarrohlik va stomatologiyaning dolzarb masalalari: Mater. intl. ilmiy-amaliy konf. - Sankt-Peterburg, 2011 yil 25-26 oktyabr - P.58.
 17. Jumaev L.R., Inoyatov A.Sh., Azimov M.I. so'lak bezlarining reaktiv-distrofik kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda og'iz suyuqligidagi glikoproteinlar tarkibining xususiyatlari. "Tibbiyotda yangi kun". Ilmiy referat, madaniy-ma'rifiy jurnal. Buxoro, 2020. - No 3 (31). - 41-43-betlar.
 18. Komilov X.P. va boshqalar Surunkali generalize periodontit bilan og'rigan, surunkali miya yarim ishemiyasi bilan og'rigan odamlarda tupurikning trombogenik potentsialining xususiyatlari. O‘zbekiston tibbiyot jurnali: ilmiy va amaliy tibbiyot jurnali / Toshkent. 2019. - N 1. - 5- 7-betlar.
 19. Karpuk I.Yu. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining allergik yallig'lanishining belgisi sifatida og'iz suyuqligi triptaza va ige antikorlari. © SPb RO RAAKI. Tibbiy immunologiya 2018, T. 20, No 1. Belarusiya. 99- 106-betlar.
 20. Kovalchuk V.V., Denga E.M. Erta bolalik kariyesi bo'lgan bolalarda og'iz suyuqligi va qattiq tish to'qimalarining biofizik ko'rsatkichlari. Ta'lim, salomatlik va sport jurnali. 2015; 5 (11). 53-61-betlar.
 21. Lyudchik T.B., Gurbanov T.V. Surunkali sialadenit va parotid bezlarining reaktiv-distrofik jarayonlari uchun laboratoriya parametrlari yordamida differentsial diagnostika algoritmi. Tibbiyot yangiliklari. – 2019 yil. – 8-son. – 65–68-betlar.
 22. Vasilev V.I., Gaiduk I.V., Palshina S.G., Gorodetskiy V.R., Sokol E.V., Rodionova E.B., Burtseva M.V., Shornikova N.S., Probatova N.A., Kokosadze N.V., Pavlovskaya T.I., N.Fon. Revmatologik amaliyotda asosiy so'lak bezlarining shikastlanishi bilan boshlanadigan birlamchi onkogematologik kasalliklar. Zamonaviy revmatologiya. 2019; 13(1): 44–51- betlar.
 23. Velikovskaya N.V. so'lak bezlarining yallig'lanish va degenerativ kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni davolashda giperbarik oksigenatsiyadan foydalanish: tibbiyot fanlari nomzodi dissertatsiyasining avtoreferati. Sci. Moskva. 2008 yil.
 24. Vyklyuk M.V. Sialoz va Shigren sindromining differentsial tashxisida ultratovushning imkoniyatlari. Moskva. 2010 PDF pdfFactory Pro sinov versiyasi www.pdffactory.com bilan yaratilgan.
 25. Olimov S.Sh. Tish-zhag tizimi anomaliyalari patogenezi sitokinlarning roli / S.Sh. Olimov, S.A. G‘afforov, A.A. Saidov // Stomatologiya: ilmiy-amaliy jurnal / O'zbekiston stomatologlari assotsiatsiyasi. - Toshkent: “Credo Print Group” MChJ. - 2019. - N 2. - 39- 41-betlar.
 26. Po‘latov O.A., Rashidov D.M. Statsionar ortodontik asboblar yordamida bolalarda og'iz bo'shlig'ining dastlabki gigienik darajasini aniqlash. Toshkent. Shoshilinch axborot axborotnomasi, 2016, IX (1). 95-97- betlar.
 27. Sedyshev S.X. Revmatologik amaliyotda so'lak bezlari va orbital to'qimalarning nosimmetrik o'sishi bilan namoyon bo'ladigan kasalliklar: tibbiyot fanlari nomzodi dissertatsiyasining avtoreferati. Sci. Moskva. 2012 yil
 28. Sattorov Sh.Sh. so'lak bezlarining bo'shliqni egallagan shakllanishlari: rentgenologik tekshirish taktikasi. Sh.Sh. Sattorov, Yu.M. Xojibekova, N.A. Akramova. Stomatologiya. 1(2(79). Toshkent - 2020 - N 2. - B. 103-105.
 29. Sedyx E.Yu. Katta so'lak bezlarining yallig'lanish kasalliklari diagnostikasi va ularni davolash samaradorligini baholash: tibbiyot fanlari nomzodi dissertatsiyasining avtoreferati. Fanlar / E.Yu. Sedyx. Voronej. 2007. - 21 b.
 30. Sultimova T.B., Kozlova M.V., Gaponov A.M., Savlevich E.L., Kozlov I.G. Hipotiroidizm fonida parotid bezining sialadenozi bilan og'rigan bemorlarda mahalliy sitokin holati. Immunologiya. Moskva: "Nashriyot" OAJ "Tibbiyot". 42-jild. No 4. 2021. 356 – 363-betlar.
 31. Torgashina A.V. Shigren kasalligida so'lak bezlarini ultratovush tekshiruvi qiymati. Ilmiy va amaliy revmatologiya. 2021; 59(4): 442–449- betlar.
 32. Shorikov A.Yu. so'lak bezlari kasalliklarini kompleks tashxislash va davolashda yuqori aniqlikdagi ultratovush tekshiruvi: tibbiyot fanlari nomzodi dissertatsiyasining avtoreferati. Sci. Moskva. 2013 yil
 33. Shchipskiy A.V., Kondrashin S.A. so'lak bezlarining kontrastli rentgenografiyasi. Stomatologiya 6, 2015. 45-49-betlar.
 34. Shchipskiy A.V. so'lak bezlarining surunkali kasalliklarini differentsial tashxislash p. "Sialodiagnostika-2000" avtomatlashtirilgan tizimidan foydalanish / A.V. Shchipskiy, VV.
 35. Chebotar O.A. Qalqonsimon bez kasalliklari bo'lgan odamlarda so’lak bezlarining patologik holatini baholash. “Stomatologiya byulleteni”, № 3, 2018. Pp. 61 - 65.

СТАТЬИ