Ta’lim jarayonini muvofiqlashtirish sektori(3-sektor)

Ta’lim jarayonini muvofiqlashtirish sektori(3-sektor)

Salomova Xanifa Jaxonovna

Sektor boshlig`i

Sektor xodimlari

Adilova Ra’no Hamidovna
Bosh mutaxassis
Amanova Zarnigor Ismatovna
Bosh mutaxassis
Nasriyeva Lola Zayniyevna
Assistent
Hamroyeva Muxlisa Orziyevna
inspektor
Gulomova Lola Teshyevna
inspektor
Hikmatova Shahloxon Hamidovna
inspektor

Ta’lim jarayonini muvofiqlashtirish sektori

3-sektor vazifalari:

 1. O‘quv jarayonini muvofiqlashtirish sektori o‘quv jarayonini rejalashtirish.
 2. O‘quv jarayonini tashkil etish.
 3. Akademik guruhlar va oqimlarni shakllantirish.
 4. Barcha turdagi o‘quv jadvallarini tuzish.
 5. Talabalarning davomatini nazorat qiladi (davomat to‘g‘risida institut rahbariyatiga va talab qiladigan yuqori tashkilotlarga hisobot berib turadi).
 6. Dars jadvallarini tuzish va ijrosini nazoratga olish
 7. O‘quv jarayoni bo‘yicha qiyin va munozarali vaziyatlarda o‘quvchilarga maslahat berish
 8. . O‘quv yuklamalarini shakllantiradi.
 9. Kafedralar bilan hamkorlikda O‘quv-uslubiy xujjatlarni rasmiylashtiradi va nazorat qiladi.
 10. Kafedralar tomonidan tayyorlangan professor-o‘qituvchilarning shahsiy ish rejasini bajarilishini nazorat qiladi va monitoring yuritadi.
 11. Kafedralar tomonidan bajariladigan o‘quv ishlari bilan bog‘liq hisobotlarni qabul qilib oladi va monitoring qiladi.
 12. Professor-o‘qituvchilarning malakasini oshirish rejasini shakllantirish
 13. Portfolio elektron tizimda har bir asosiy shtatdagi professor-o‘qituvchiga shaxsiy kabinet ochib berish
 14. Har oy malaka oshirishi rejalashtirilgan professor-o‘qituvchilar uchun bildirish va xatlarni tayyorlash.