Buxgalteriya

Buxgalteriya

Mirzayev Umid Umarovich

Bo'lim boshlig'i

Bo'lim xodimlari

Nuriddinova Nargiza Sirojovna
Bosh hisobchi muovini
Axmedova Dilrabo Amonovna
Hisobchi
Djabbarova Lola Toshevna
hisobchi
Nasillayeva Nozima Shukrullayevna
Hisobchi
Muxammedova Aziza Abduraxmanovna
hisobchi
Sattorova O'g'iloy Jamolovna
hisobchi
Saidova Malika Shodmonovna
Hisobchi
Muradova Zuxra Jumaturdiyevna
hisobchi
Muxammadiyeva Shaxnoza Rustamovna
Hisobchi
Jo'rayev Xurshid Xudoyberdiyevich
xazinabon

Bo'lim va uning faoliyati haqida ma'lumot

Buxoro Davlat tibbiyot instituti buxgalteriya bo‘limi o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Hay’at qarorlari hamda buyruqlari, institut Kengashi qarorlari va rektor buyruqlari, institut Ustavi va buxgalteriya bo‘limi Nizomi asosida olib boradi.

Bo‘limning maqsadi institutning samarali faoliyat ko‘rsatishi va yuqori reyting ko‘rsatkichlariga erishishi uchun zarur moliyaviy shart-sharoit yaratish hamda institut moddiy-texnika bazasini kuchaytirish maqsadida byudjet va byudjetdan tashqari mablag‘lar tushumidan oqilona va samarali foydalanilishini ta’minlash, xarajatlarni moliyalashtirishda tasdiqlangan reja (smeta) va limitlar doirasidan chiqmaslikka erishish, institutning joriy va istiqboldagi iqtisodiy holatini yanada yaxshilash yuzasidan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Bo'lim xodimlarining tarkibi

Buxgalteriya bo‘limining shtat birliklari tarkibi quyidagicha taqsimlanadi:

  1. Bosh hisobchi institutning tarkibiy tuzilmasiga muvofiq bosh hisobchi bevosita institut rektori va moliyaviy-iqtisodiy ishlar bo’yicha prorektorga bo‘ysunadi, buxgalteriya hisobini yuritish, hisobotlarni tuzish va taqdim qilish masalalari bo‘yicha esa, O‘zbekistan Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining bosh hisobchisiga ham bo‘ysunadi hamda tashkilotda buxgalteriya hisobini yuritilishiga, moliyaviy hisobotlarni o‘z vaqtida va to‘liq topshirilishiga hamda normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni bajarilishiga javobgar bo‘ladi.
  2. Bosh hisobchi muovini yuridik va jismoniy shahslar bilan xizmat ko‘rsatish hamda xaridlarni amalga oshirish yuzasidan bajarilgan ishlar hisobini yuritadi.
  3. Ish hakini hisoblash bo‘linmasi – xodimlarga tabel asosida ish haqi hisoblash, ularga bank orqali plastik kartochka ochish, shaxsiy jamgarib boriladigan pensiya badallari o‘tkazilishini ta’minlaydi.
  4. Stipendiya bo‘linmasi – talabalarga stipendiya tayinlash bo‘yicha buyruq asosida stipendiya hisoblash va to‘lashni tashkil etadi.
  5. Moddiy boyliklar bo‘linmasi – institut ombori, moddiy javobgar shaxslar zimmasidagi tovar-moddiy boyliklar kirim-chiqimi hisobini yuritadi, tovar-moddiy boyliklarni hisobdan chiqarishda qatnashadi.
  6. G‘azna – ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarga olingan naqd pul tarqatilishini amalga oshiradi.

Bo'lim xodimlarining vazifalari

Bosh hisobchining asosiy vazifalari:

– buxgalteriya hisobini normativ-huquqiy hujjatlarga amal qilgan holda yuritadi, shuningdek, hisob ishlarini zamonaviy texnik vositalar va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda tashkil etadi;

– buxgalteriya hujjatlarini o‘z vaqtida va to‘g‘ri rasmiylashtirilishini hamda amalga oshirilayotgan operatsiyalarning qonuniyligini oldindan nazorat qiladi;

– byudjet mablag‘larini, shuningdek, byudjetdan tashqari mablag‘larni harajatlar smetasida ko’zda tutilgan muayyan maqsadlarga to‘g‘ri sarflanishi, shuningdek, pul mablag‘lari va moddiy qimmatliklarning butligi ustidan muntazam nazorat qiladi;

– tashkilotda hodimlarning ish haqlarini va unga tenglashtirilgan to‘lovlarini, shuningdek, ta’lim muassasalarida talabalarning stipendiyalarini belgilangan tartibda hamda o‘z vaqtida hisoblab chiqilishini tashkil etadi;

– smeta ijrosi jarayonida vujudga keladigan yuridik va jismoniy shaxslar bilan olib boriladigan hisob-kitoblarni o‘z vaqtida amalga oshiradi;

– pul mablag‘lari, hisob-kitoblar va moddiy qimmatliklar, shuningdek, boshqa aktivlarni va majburiyatlarni inventarizatsiya qilishda qatnashadi, inventarizatsiya natijalarini o‘z vaqtida va to‘g‘ri rasmiylashtiradi hamda ularni buxgalteriya hisobida aks ettiradi;

– moddiy javobgar shaxslarga ularning javobgarligida turgan moddiy qimmatliklarning butligini saqlash va hisobini olib borish yuzasidan tushuntirish ishlari o‘tkazilishini tashkil etadi;

– moddiy qimmatliklarni olish uchun berilgan ishonchnomalarni hisobini yuritilishini va ulardan to‘g‘ri foydalanilishini nazorat qiladi;

– moliyaviy hisobotlarni belgilangan muddatlarda tuzadi va topshiradi;

– asosiy vositalar hamda boshqa moddiy qimmatliklarni ularning saqlanish va foydalanish joylarida butligini muntazam nazorat qilinishini ta’minlaydi;

– buxgalteriya hujjatlarini, hisob registrlarini saqlaydi;

– mansabdor shaxslar tomonidan noqonuniy hatti-harakatlar qilinayotgani ma’lum bo‘lib qolgan hollarda, tegishli chora ko‘rish uchun bu haqda institut rektoriga yozma axborot beradi;

– bosh hisobchi buxgalteriya bo‘limi xodimlari uchun xizmat vazifalarini har bir xodim uchun alohida belgilaydi;

– qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa vazifalarni bajarilishini ta’minlaydi.

Bosh hisobchi muovinining asosiy vazifalari:

– institutning shtat jadvaliga muvofiq bosh hisobchiga bo‘ysunadi;

– yuridik va jismoniy shaxslar bilan xizmat ko‘rsatish hamda xaridlarni amalga oshirish yuzasidan bajarilgan ishlar hisobini yuritadi;

– tovar-moddiy boyliklar harakati va hisobdan chiqarilishini nazorat qiladi hamda rasmiylashtiradi;

– hisob-fakturalar bo‘yicha bajarilgan ishlarning hisobini yuritadi va solishtirma dalolatnomalar tuzadi;

– tovar-moddiy boyliklarni me’yordan ortiqcha bo‘lishini oldini oladi va moddiy javobgar shaxslar zimmasidagi moddiy boyliklarni tekshirib turadi;

– tuzilgan xo‘jalik shartnomalari hisobini yuritadi;

– byudjet, pensiya jamg‘armasi va ilmiy loyihalarni bajarish uchun davlat byudjetidan ajratilgan mablag‘lar sarflanishining harakatini olib boradi;

– tovar-moddiy boyliklar bo‘yicha oylik va choraklik hisobotlarni tuzadi;

– har oyda har bir schyotlar bo’yicha yozuvlarni bosh kitobga qayd etadi;

– institutning choraklik va yillik hisobotlari uchun yig‘ma hisobotlarni tayyorlaydi;

– bosh hisobchi tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

1-toifali hisobchining asosiy vazifalari:

– xodimlar va professor-o‘qituvchilar tarkibi yuzasidan chiqarilgan buyruqlarni dasturga kiritadi;

– tabel asosida xodimlarga ish haqi hisoblanishini ta’minlaydi;

– plastik kartochkalarga arizalarni qabul qiladi va bankka yetkazadi;

– yil tugagach soliq inspeksiyasiga har bir o‘rindoshlik asosida ishlagan xodimlarga hisoblangan ish haqi to‘g‘risida ma’lumotni taqdim etadi;

– xodimlarning arizalariga asosan ish haqidan ushlanmalarni amalga oshiradi;

– xodimlarning har oylik hisoblangan ish haqidan plastik kartochkalarga o‘tkazilishi lozim bo‘lgan summalarga reestr tuzadi va bankka taqdim etadi;

– shaxsiy jamg‘arib boriladigan pensiya badali reestrini tuzadi va Xalq bankiga taqdim etadi;

– ishlovchi pensionerlarga har oyda pensiya topshiriqnomasi asosida so’rovnomani shakllantiradi va Moliya vazirligining byudjetdan tashqari pensiya jamg‘armasi filialiga taqdim etadi;

– bosh hisobchi va bosh hisobchi muovini tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.