Xalqaro hamkorlik aloqalari

Xalqaro hamkorlik aloqalari

Xalqaro hamkorlik Buxoro davlat tibbiyot instituti (BuxDTI) faoliyatining ajralmas qismi bo’lib, ta’lim sifati va uning xalqaro standartlarga muvofiqligini ta’minlashda muhim vosita hisoblanadi.

BuxDTI xalqaro faoliyati O’zbekiston oliy ta’lim tizimidagi nufuzini oshirishga va jahon ta’lim makonida yanada rivojlanishga qaratilgan.

Ushbu ish chet elning yetakchi universitetlari bilan hamkorlik dasturlari, xalqaro ta’lim dasturlari va loyihalarini amalga oshirish, qo’shma ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish, ilmiy-amaliy seminar va konferensiyalarni tashkil etish, professor-o’qituvchilar tarkibi almashinuvi va talabalarning mobilligini rivojlantirish doirasida amalga oshirilmoqda. Buxoro davlat tibbiyot instituti ko’plab xorijiy universitetlar va Osiyo va Yevropadagi xalqaro tashkilotlar bilan barqaror aloqalarni olib bormoqda.

Xalqaro faoliyatning ustuvor yo’nalishlaridan biri bu MDHga a’zo davlatlarning universitetlari bilan hamkorlik qilishdir. Rossiya Federatsiyasi, Qozog’iston, Ozarbayjon, Moldova, Turkmaniston, Tojikiston, Belorusiya universitetlari bilan hamkorlik shartnomalari imzolandi. Bundan tashqari, institut bugungi kunda Yevropa, AQSH va Osiyo mamlakatlarining boshqa ko’plab oliy ta’lim muassasalari, tadqiqot markazlari hamda kompaniyalari bilan istiqbolli hamkorlik aloqalarini yo’lga qo’ymoqda.

BuxDTI ta’lim xizmatlarini almashish bo’yicha ham faol ish olib bormoqda.

Xalqaro aloqalar institut tomonidan xorijiy sherik universitetlarning yetakchi mutaxassislari ishtirokida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalar, seminarlar va davra suhbatlarini tashkil etish va o’tkazish uchun faol foydalanilmoqda.

BuxDTI xorijiy universitetlar, ilmiy markazlar va klinikalar bilan 160 dan ortiq hamkorlik shartnomalariga ega.

BUXORO DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI HAMKORLARI

Rossiya

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЯ

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ИММАНУИЛА КАНТА

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГЭОТАР-МЕДИА КОМПАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ДЫХАНИЯ

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИВАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ им. А.В.ВИШНЕВСКОГО

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КРАСНОЯРКИЙ . ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.им ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Г.И. НОСОВА

НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ ХИРУРГИИ им. А.В. ВИШНЕВСКОГО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ им. В.И. КУЛАКОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР им. В.А. АЛМАЗОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ им. АКАДЕМИК Н.Н.БУРДЕНКО

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ООО ВИРТУМЕД КОМПАНИЯ

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОРЛОВ ПЕРВ.САНКТ-ПЕТ.ГМУ им.И.П.ПАВЛОВ им. И.С.ТУРГЕНЕВА

ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.И.П.ПАВЛОВ

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им Е.А. ВАГНЕРА

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.ПАВЛОВ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. РАЗУМОВСКОГО

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И. МЕЧНИКОВА

СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УНИВЕРСИТЕТ ПРИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕ ЕВРАЗЭС

УРАЛСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ ОРТОПЕДИИ им. Р.Р.ВРЕДЕНА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕАНИМАТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЛОГИИ

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им А.А. КАДЫРОВА

ЮЖНО-УРАЛСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ozarbayjon

Азербайджан – Ассоциация немецких медицинских корпораций (GAMCA)

“БИЛИК ЦЕНТР ГРУП” учебный центр

Azerbaijan medical university

Институт физики НАН

Сумгаитский государственный университет

Avstriya

MEDICAL UNIVERSTY OF VIENNA

IMC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

AQSH

CARDIOTHORACIC SURGERY PROGRAM OF THE CAROMONT HEALTH- CAROMONT HEART & VASCULAR

GLOBAL SCHOLARLY PUBLICATION

MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA

WEBSTER UNIVERSITY

SAINT LOUIS UNIVERSITY

THE UNITED STATES PEACE CORPS COMPANY

Qirg’iziston

Международная высшая медицинская школа УНПК МУК

Кыргызско-Российский Славянский Университет

Ошский государственный университет

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева

Tojikiston

ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АБУ АЛИ ИБНИ СИНО

GLOBAL MEDIA UNIVERSAL COMPANY

ХАТЛОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТАДЖИКИСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТАДЖИКИСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТАДЖИКСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Germaniya

ULM UNIVERSITY

EUROPEAN MEDICAL ASSOCATION-ASIAN CHAPTER-GERMANY

Frankfurt University of Applied Sciences

Ukraina

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Запорожский государственный медицинский университет

Харьковский национальный медицинский университет

Национальной академии педагогических наук Украины

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика

Институт нейрохирургии имени академика НАМН Украины А.П. Ромоданова

Украинский медицинский стоматологической академии

Сумський государственный университет

Международный гуманитарный университет

Университет менеджмента образования

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца

Hindiston

ABROAD MEDICAL STUDIES COMPANY

AIG HOSPITAL

AISHANI-UMID JV, COMPANY

APOLLO HOSPITAL

ARTEMIS INSTITUTE

DRONACHARYA ADMISSION CONSULTANCY

GANDHI MEMORIAL NATIONAL COLLEGE

GD GOENKA UNIVERSITY

GOENKA RESEARCH INSTTTUTE OF DENTAL SCIENCES

GSL HOSPITAL

INSTITUTE OF GASTROENTEROLOGY

KRISHNA INSTITUTE

EDSMART CAREERS LLP

STANFORD STUDY ABROAD CONSULTANCY

NEOZEN LIFECARE COMPANY

NOIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY

RAINBOW HOSPITAL

RHYTHM HEART INSTITUTE

SCALPEL MEDEDUTECH LLP COMPANY

SILVERPEAK ASIA Pvt. Ltd COMPANY

SILVERPEAK GLOBAL INDIA-JAPAN COMPANY

SRI SRI HOLISTIC HOSPITAL

STEVIA BIOTECH Pvt. Ltd COMPANY

TECAS-India -LLP COMPANY

VENKATESHWAR HOSPITAL

PEOPLEHIVE LLC COMPANY

BRIGHT FUTURE GROUP OF EDUCATION COMPANY

Qozog’iston

UALIKHANOV УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЙИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАРАГАНДЫ

КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.АУЭЗОВА

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ им. Акдемик А.КУАТБЕКОВА

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.С.Д. АСФЕНДИЯРОВА

“INDIANA INTERNATIONAL” TOO КОМПАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ХОДЖА АХМЕД ЯСАВИ

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ»

КАЗАХСКИЙ НАЙИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЬ-ФАРАБИ

КЛИНИКА ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАСАРАС»

Italiya

SANT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY

UNIVERSITY OF CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

UNIVERSITY OF PISA

PAVIA UNIVERSITY

Isroil

ARIEL UNIVERSITY

RABIN MEDICAL CENTER

UNIVERSITY OF HAIFA

Xitoy

FUDAN UNIVERSITY

INNER MONGOLIYA MEDICAL UNIVERCITY

SHENYANG AJMER SERVICE COMPANY

Koreya

Seul Milliy universiteti Bundang kasalxonasi

CHEONGYEON KLINIKA

DAEGU HAANY UNIVERSITY

HIMCHAN HOSPITAL

Chet elda tibbiyotda tibbiy xizmat ko’rsatish guruhi (KOMSTA)

V – PLASTIC SURGERY GROUP

Yaponiya

KOKORO COLLEGE

Belorusiya

ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии

Гродненский государственный медицинский университет

Белорусская медицинская академия последипломного образования

Медицинский университет дружбы народов Витебского государственного ордена

Chexiya

INSTITUTE FOR THE CARE OF MOTHER AND CHILD (UPMD)

Slovakiya

PAVOL JOZEF SAFARIK UNIVERSITY

Buyuk Britaniya

BRITISH COUNCIL

Pokiston

ASL PHARMA UZB-PAKISTAN COMPANY

Polsha

BIALYSTOK MEDICAL UNIVERSITY

LOUIS UNIVERSITY

MEDICAL UNIVERSITY OF GDANSK

POLONIA UNIVERSITY

O’SIMLIK REABILITATSIYASI ILMIY TADQIQOTLARI MARKAZI

Eron

MARAGHEH UNIVERSITY

Vengriya

UNIVERSITY OF SZEGED

Malayziya

MANAGMENT AND SCIENCE UNIVERSITY

SULTAN ZAINAL ABIDIN UNIVERSITY

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Afrika

“MIDTOWN TRAVELS AND TOURS LIMITED” LTD Company

Belgiya

GC Europe N.V

Fransiya

THE HIGHER INSTITUTE OF PSYCHOMOTOR THERAPY ISRP

Indoneziya

GUNADARMA UNIVERSITY

LLDIKTI WILAYAH COMPANY

MUHAMMADIYAH SIDENRANG RAPPANG UNIVERSITY

UNIVERSITY MEGA BUANA PALOPO

Turkiya

AKGUN GROUP COMPANY

BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY

BOLU ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY

INONU UNIVERSITY

ISTANBUL UNIVERSITY

KIRSEHIR AHI EVRAN UNIVERSITY

MARMARA UNIVERSITY

PAMUKKALE UNIVERSITY

SAGLIK BILIMLERI UNIVERSITETI

SULEYMAN DEMIREL  UNIVERSITY

Iordaniya

ADAM AND AHMAD MARKETING CONSULTING COMPANY