Qabul komissiyasi joylashgan o’rni(Bakalavriat)

Qabul komissiyasi joylashgan o’rni(Bakalavriat)