Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo’yicha prorektor

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo’yicha prorektor

Sanoyeva Matluba Jahonqulovna

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo’yicha prorektor

Umumiy ma'lumot