Ariza beruvchilar uchun eslatma(Bakalavriat)

Ariza beruvchilar uchun eslatma(Bakalavriat)