Biotibbiyot fakulteti

Biotibbiyot fakulteti

Djumayev Karomat Shoyimovich

phd , dotsent

fakultet dekani

Fakultet xodimlari