Xodimlar bo’limi

Xodimlar bo’limi

Muminova Olima Iskandarovna

Bo'lim boshlig'i

Bo'lim xodimlari

Xolova Feruza Ramazanovna
nazoratchi
Babayeva Dilafròz Axtamovna
nazoratchi
Shamuradova Ra'no Umed qizi
muhandis
Babamuradova Shaxodat Xikmatovna
muhandis

Asosiy vazifalari va funksiyalari

Xodimlar bо‘limi boshlig‘ining lavozim vazifalari:

Bо‘limning barcha faoliyati va xodimlarini umumiy boshqarish;
Bо‘limning ish rejalarini tuzish va ularning ijrosini ta’minlash;
Bо‘lim maqsadidan kelib chiqib ta’lim muassasasida mutasaddi bо‘lgan bо‘g‘inlar faoliyatini muvofiqlashtirish;
О‘zbekiston Respublikasining ta’limga oid Qonunlari, Prezident farmonlari, Farmoyishlari, Qarorlari, Vazirlar Mahkamasining Qarorlari, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Ta’lim tо‘g‘risidagi Qonun, Oliy va о‘rta maxsus ta’lim vazirligining Hay’at Qarorlari, farmoyish, buyruqlari, yо‘riq xatlari, modemogramma va telefonogrammalarni hamda kadrlar masalasiga oid buyruqlarining fakultet, kafedra, bо‘limlarda bajarilishini ta’minlash;
О‘zbekiston Respublikasi Sog’liqni saqlash vazirligi hamda Oliy va о‘rta maxsus ta’lim vazirligi va boshqa hisobot talab qiluvchi tashkilotlarga kadrlar masalasi bо‘yicha hisobotlar tayyorlashni ta’minlash;
Belgilangan hujjatlar asosida, о‘rnatilgan tartibda institut bо‘limlari, fakultetlar, kafedralarni malakali yetuk kadrlar bilan ta’minlash;
Kadrlardan joylarda unumli foydalanishni ta’minlash va ularni hisobini yuritish;
Kadrlar masalalarini tahlil qilish va tegishli takliflar berib borish;
Boshqa bо‘lim boshliqlari bilan birgalikda kadrlar masalasiga oid hujjatlarni rasmiylashtirish;
Institutd ishlayotgan professor-о‘qituvchi, assistent va boshqa xodimlar, bakalavriat bо‘yicha tahsil olayotgan talabalarning shaxsiy hujjatlarini saqlanishini ta’minlash;
Professor-о‘qituvchi va assistentlarning tanlovdan о‘tish vaqtini aniqlab ilmiy kotib tomonidan axborot tayyorlanishida kо‘maklashish va nazorat qilish;
Xodimlarning mehnat daftarchalarini bо‘lim nazoratchilari tomonidan tо‘g‘ri yurgizilishini nazorat qilib borish;
Xodimlarni ishga qabul qilish, ishdan bо‘shatish, lavozim о‘zgarishlari bо‘yicha buyruqlar loyihasini tayyorlash va rahbariyatga kiritish;
Fakultet dekanlari tomonidan tayyorlanadigan buyruqlarni rо‘yxatga olinishini nazorat qilish;
Xodimlar tomonidan mehnat intizomi va ichki mehnat tartib qoidalariga rioya qilinishini nazorat qilish;
Institut rahbariyati kо‘rsatmasi va tegishli meyoriy hujjatlar asosida о‘rnatilgan tartibda xodimlar va ta’lim oluvchilarni moddiy rag‘batlantirilishi tо‘g‘risidagi buyruqlar rasmiylashtirilishini ta’minlash;
Kasaba uyushmasi bilan kelishilgan holda xodimlarning mehnat intizomini buzgani, ichki mehnat tartib-qoidalariga rioya qilmagani tufayli tegishli intizomiy jazo choralarini qо‘llash yuzasidan takliflar kiritish;
Xodimlar bо‘limi nazoratchilariga yuklatilgan vazifalarini о‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ta’minlash;
Talabalar bilan ishlash bо‘limida mavjud bо‘lgan shaxsiy hujjatlar va har bir talabaga ochilgan talabalik kartochkalar harakatini nazorat qilish;
Xodimlar bо‘limi tomonidan tayyorlanadigan barcha hisobotlarni о‘z vaqtida topshirilishini ta’minlash va nazoratga olish;
Ishdan bо‘shatilgan xodimlarning va о‘qishni tugatgan talabalarning shaxsiy hujjatlarini arxivga о‘z vaqtida topshirilishini nazorat qilish;
Har yili qabul komissiyasi tomonidan о‘qishga qabul qilingan 1-kurs (bakalavr) talabalari va magistratura tinglovchilari qabul qilinganlarning shaxsiy hujjatlarini talabalar bо‘limi tomonidan qabul qilinishini nazorat qilish;
О‘zining xizmat vazifalarini vijdonan va adolatli bajarish