O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Immunologiya va inson genomikasi instituti Buxoro filiali

O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Immunologiya va inson genomikasi instituti Buxoro filiali

Hikmatova Nigina Izzatullayevna

Markaz direktori

Markaz xodimlari

Ismoilov Behruz Ahdurahim oʻgʻli
Ilmiy tadqiqotchi vrach laborant
Sa'dullayeva Lobar Said qizi
Ilmiy tadqiqotchi vrach laborant
Kodirova Nasiba Lukmonovna
laborant

Xodimlar haqida ma'lumot

Hikmatova Nigina Izzatullayevna

Tibbiyot fanlari doktori, DSc, dotsent.

Immunologiya va inson genomikasi instituti Buxoro filiali tahlillar ro'yxati.

1. Hujayra immuniteti:

  • T-limfotsitlar, T-supressorlar, T-xelperlarni aniqlash)
  • qotil hujayralar
  • Apoptoz va proliferativ limfotsitlar (makrofaglar), lizozim.

2. Gumoral immunitet:

  • barcha sinflardagi (G, A, M, E, D) immunoglobulin darajasini aniqlash;
  • o’tkir fazadagi oqsillarni aniqlash (laktoferrin, C reakt oqsil, ferritin va boshqalar).

3. Fagotsitoz (NST testini o’rnatish)

4. Sitokinlarni aniqlash.

  • yallig’lanishga qarshi: IL-1,2,6,8,13,17,18,23,33
  • yallig’lanishga qarshi sitokinlar: IL-4,6,10,12
  • o’sish omillari – VEGF-qon tomir endotelial o’sish omillari (5 sinf);
  • o’sish omilining retseptorlari;

5. Molekulyar genetik tadqiqot:

  • barcha sitokinlarning gen polimorfizmini aniqlash.

Ish jarayoni

Tekshirilayotgan immunofermentlar ro'yxati

Sitokinlar

1

Interleykin – 1

 

2

Interleykin – 2

 

3

Interleykin – 4

 

4

Interleykin TPF-beta

 

5

Interleykin – 6

 

6

Interleykin – 8

 

7

Interleykin – 10

 

8

Interleykin – 18

 

9

Interleykin TNF-alfa

 
Immunoglobulinlar

10

Immunoglobulin А (IgA)

 

11

Immunoglobulin Е (IgЕ)

 

12

Immunoglobulin G (IgG)

 

13

Immunoglobulin M (IgM)

 
TORCH infeksiyalari IgM

14

Sitomegalovirus

 

15

Gerpes oddiy virusi 1 va 2  

 

16

Toksoplazma  

 

17

Xlamidiya

 

18

Mikoplazma

 

19

Rubella

 

20

Ureaplazma

 
TORCH infeksiyalari IgG

14

Sitomegalovirus

 

15

Gerpes oddiy virusi 1 va 2  

 

16

Toksoplazma  

 

17

Xlamidiya

 

18

Mikoplazma

 

19

Rubella

 

20

Ureaplazma

 
Gormonlar

28

Prolaktin

 

29

Testosteron (sv.)

 

30

Testosteron

 

31

Follikulani ogohlantiruvchi gormon (FOG)

 

32

Luteinlashtiruvchi gormon (LG)

 

33

Tiroidni stimulyatsiya qiluvchi gormoni

 

34

Erkin Т3 (FT3)

 
Markerlar

35

Inson xorionik gonadotropini (IXG)

 

36

SA 125

 

37

S-reaktiv oqsil

 

38

AT-TPO

 

39

D-Dimer

 

40

Ferritin

 
Virusli gepatit

41

Gepatit B (HBs antigeni)

 

42

Gepatit C (HCV ga qarshi)

 

43

Gepatit D (antitelalar)

 

Filialning ochilish marosimi (05.11.2023)