Ariza beruvchilar uchun eslatma(Qo’shma dasturga qabul)

Ariza beruvchilar uchun eslatma(Qo’shma dasturga qabul)