Ilmiy kengash to’g’risida nizom

Ilmiy kengash to’g’risida nizom