Boboyeva O’g’iloy Fatullo qizi

Boboyeva O’g’iloy Fatullo qizi

Boboyeva O'g'iloy Fatullo qizi

Assistent

2015-2021 yy.- Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali talabasi

2021-2023yy.- Buxoro shahar 8-OP da Umumiy amaliyot shifokori.

2021-2023y -Buxoro shahar 23-son internatda bolalar pediatri

2021 y.- Buxoro davlat tibbiyot institutining “Pediatriya” yo’nalishi magistri

2023 y- BuxDTI 2-Pediatriya kafedra  assistenti

  1. Ambulator poliklinik pediatriya
  2. Neonatologiya
  3. Universal progressiv model

Magistrlik dissertatsiya mavzusi: “SARS-CoV 2 bilan kasallangan onalardan tug’ilgan chaqaloqlarda respirator distress sindromining kechish xususiyatlari”.

 New Covid-19 Coronavirus Infection in the Practice of a Neonatologist and Pediatrician

BO Fatullayeva

AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI 2 (10), 227-235

Особенности Поражения Костно-Мышечной Системы У Детей С Юношеским Артритом С Системным Началом

МХ Сайидова, УФ Бобоева

Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4 (5), 750-754

FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH WITH COVID-19 INFECTION

BO Fatullayeva

BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI 3 (10), 39-47