Аkusherlik va ginekologiya kafedrasi №2

Аkusherlik va ginekologiya kafedrasi №2

Tuksanova Dilbar Ismatovna

Kafedra mudiri

Kafedra xodimlari

Negmatullaeva Mastura Nurullaevna
Hamdamova Muxayyoxon Tuxtasinovna
Ashurova Nigora Gafurovna
Xotamova Matlyuba Tilavovna
Raxmatullaeva Maxfuza Mubinovna
Axmedov Farxod Kaxramonovich
Zaripova Dilnoza Yashinovna
Rahmonqulova Nargiza Gafurovna
Boltayeva Malika Miraliyevna
Qosimova Dilnoza Sayatovna

Kafedra tarixi

2-Аkusherlik va ginekologiya kafedrasi 1994-yil ixtisoslashgan tug’ruqxona bazasida tashkil etilgan. 1994-1995-yillarda kafedraga S.F. Fayziev raxbarlik qilganlar. 1996-1997-yillarda tibbiyot fanlari nomzodi А.А.Ibragimov kafedrani boshqarganlar. 1997-yil sentabr oyidan boshlab 2002-yil avgust oyigacha t.f.n G.T.Rustamova boshqarganlar. 2003-yil may oyidan 2006-yil avgust oyigacha kafedraga t.f.n. dotsent M.T.Xotamova raxbarlik qilganlar. 2006-yil sentabr oyidan 2013-yilgacha kafedrani t.f.d. prof. Аmonov I.I. boshqardilar. 2013- yildan 2019-yil sentyabr oyigacha kafedrani t.f.d. , dotsent Ixtiyarov G.А. boshqardilar. 2019-yil sentyabr oyidan to 2019-yil dekabr oyigacha 2-akusherlik va ginekologiya kafedrasini t.f.d., professor Negmatullaeva M.N. boshqardilar. 2020 yil yanvar oyidan bugunga kadar kafedrani Tuksanova D.I. boshqarib kelmoqdalar. Bugungi kunda kafedrada 3 ta professor, 6 ta fan nomzodi shulardan 5 –dotsent va 3ta assistent faoliyat kursatib kelmoqda. Bugungi kunda 2 nafar –doktorant phD va imliy izlanuvchilar ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Kafedra xodimlari oliy taʼlim tizimi va diplomdan so’nggi taʼlim jarayonining bugungi kun talabi asosida o’z ish faoliyatlarini tashkil etib, o’quv, o’quv-uslubiy, tarbiyaviy, ilmiy ishlarni olib bormoqdalar. Kafedra ish faoliyati davomida 2 ta doktorlik va 8 ta kandidatlik ilmiy ishlari ximoya qilingan. Bugungi kunda kafedra ish rejasi PK -2909 05.07.2017 «Oliy taʼlim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risidagi» qarori. 2019-yil 11-iyundagi PF- 5763 son «Oliy va o’rta maxsus taʼlim soxasida boshqarish isloh qilish chora-tadbirlari» to’g’risidagi farmoni. O’zbekiston Respublikasining oliy taʼlim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi asosida tuzilgan.

Kafedraning maqsadi, vazifalari va faoliyati yo’nalishi:

Аkusherlik va ginekologiya kafedrasining maqsadi talabalarga bilim berish va tibbiy amaliyotga tayyorlashdir, buning uchun talaba tibbiyotning zamonaviy muammolarini va davolash sirlarini xal etishni o’rganishi kerak. Аkusherlik va ginekologiya bo’yicha amaliy ko’nikmalarga ega bo’lishi, bilimlarni o’zlashtirish va zamonaviy ilmiy innovativ qobiliyatni shakillantirish kerak.

Аkusherlik va ginekologiya kafedrasining dunyoning nufuzli «mingtalik» oliy taʼlim muassasalar bilan xamkorlik o’rnatib, akademik mobillik, ilmiy ishlar yuzasidan xamkorlik, magistr va talabalar orasida akademik almashuvlar tashkil etish asosiy vazifalardan biri hisoblanib, bugungi kun talablarining bajarilishini taʼminlaydi.

Kafedraning o’quv rejasi: Kafedrada yangi o’quv – uslubiy majmualar va ishchi o’quv dasturlarni ishlab chiqish. Ularni taʼlim jarayoniga joriy qilish, o’quv mashg’ulotlari, tajriba darslari, kasallar kuratsiyasi, kasallik varaqasi tahlili va audit, nazorat turlari, mustaqil ishlarni tashkil qilishdan iborat.

O’quv adabiyotlari zaxirasini boyitish maqsadida o’quv qo’llanmalar, darsliklar yaratish va dunyo adabiyotlarini o’zbek, rus tillari va lotin alifbosiga o’girib nashr etilishini taʼminlash.

                                                             Kafedraning ilmiy yo’nalishi:

Kafedraning ilmiy yo’nalishi asosan «akusherlik asoratlari, ularning erta diagnostikasi va reproduktiv salomatlik yo’nalishi» ga asoslangan.

Kafedrada bajarilayotgan ilmiy ishlar: Solieva N.K. «Аntifosfolipid sindromda platsentaning strukturaviy va funktsional buzilishlari», Аdizova S.R. « Preeklampsiya kuzatilgan xomiladorlarda akusherlik va perinatal asoratlar istiqbolini belgilash».

                                                                          Istiqbolli rejalar:

 • Kafedraning ilmiy salohiyatini oshirish
 • Xorijiy mamlakatlar bilan o’quv, ilmiy-texnikaviy xamkorlikni yanada kengaytirish
 • Kafedra moddiy-texnik bazasini yangi zamonaviy uskuna va o’quv laboratoriya jihozlari bilan boyitish

                                                                               Ilmiy ishlar:

 1.  Особенности почечного кровотока и динамика концентрации мочевой кислоты у женщин при беременности, осложненной преэклампсией . Ахмедов Ф.К., Негматуллаева М.Н., Аваков В.Е. Клиническая нефрология №1. Москва. 2018.-с. 38-40
 2. Состояние системы кровообращения и кардиогемодинамики у беременных женщин с легкой преэклампсией. Ахмедов Ф.К, Негматуллаева М.Н., Аваков В.Е. Курбанова З.Ш. Фарматека-Москва ,2018.№6- С.31-35.
 3. Возможные этиологические аспекты невынашивания беременности Шодиев Б.В. Ашурова Н.Г. Международной научно-практической конференции «Современная медицина: традиции и инновации» (Казахстан, г. Туркестан,) March 16-17, 2018.
 4. Изменение функции левого желудочка у беременных с преэклампсией Ахмедова Ф.К., Курбанова З.Ш. Международной научно-практической конференции «Современная медицина: традиции и инновации» (Казахстан, г. Туркестан, 16-17 марта 2018 г.). с. 144-147
 5. Преэклампсия: современный взгляд на проблему. Ахмедова Ф.К., Курбанова З.Ш. Международной научно-практической конференции «Современная медицина: традиции и инновации» (Казахстан, г. Туркестан, 16-17марта 2018 г.). с. 144-147
 6. Оценка качества женщин после массивного акушерского кровотечении Ахмедова Ф.К., Каримова Н.Н. Проблема и биологии медицины 2018г. Россия.
 7. Akhmedov F.K. Peculiarities of cardiac hemodynamic in pregnant women with mild preeclampsia// Europen Science Review. – Austria, Vienna. 2015. -№4-5 -. С56-58. (14.00.00 № 19).
 8. Akhmedov F.K. Features of renal function and some indicators of homeostasis in women with mild preeclampsia// Europen Science Review. Austria, Vienna, 2015. – №4-5. С58-60. (14.00.00 № 19)
 9. АхмедовФ. К., В.Е. Аваков., М.Н. Негматуллаева. Функциональный  состояние почек при беременности, осложненной преэклампсией// Клиническая нефрология- Москва. 2017. №1. -с. 23-26.(14.00.00 № 67)
 10. Состояния системы кровообращения и кардиогемодинамики у беременных тяжелой преэклампсией Ахмедов Ф.К., Негматуллаева М.Н., оңтүстік қазақстан медицина академиясы, хабаршы №1 (85), 2019 ж., том i
 11. Современные аспекты лечения дисбиотических состояний влагалища и цервикального канала у беременных Негматуллаева М.Н., Азимов Ф.Р., Усмонова Н.Ю. Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины №1 (23), 2019
 12. Преэклампсия муаммосига замонавий қарашлар//тиббиётда янги кун Ахмедов Ф.К. Негматуллаева М.Н. Курбанова З.Ш.        тиббиётда янги кун. 1(21)- 2018.
 13. Взаимосвязь показателей гемостаза и системы кровообращения у женщин при физиологической беременности. Негматуллаева М.Н. Хамидова Н.Р. тиббиётда янги кун.1(21) – 2018
 14. Микроэлементозы, как причинный фактор в структуре репродуктивных потерь Шодиев Б.В. Мухидова Г.А. Тиббиетда янги кун. 3(23)2018.
 15. Современные аспекты лечения дисбиотических состояний влагалища и цервикального канала у беременных Негматуллаева М.Н тиббиётда янги кун1 (25)- Тошкент2019
 16. Аспекты ведения родов при дородовом излитии околоплодных вод Хотамова М.Т. тиббиётда янги кун 1 (25)- Тошкент,2019
 17. Peculiarities of immune hormonal indicators of the post Ferrin period ХотамоваМ.Ттиббиётда янги кун 1 (25)- Тошкент2019
 18. Лактобактерии влагалища их виды свойства и роль в вагинальном биотопе Рахматуллаева М.М. Доктор ахборотномаси  2019.
 19. Ахмедов Ф. К. Особенности почечного кровотока у женщин при беременности, осложненной преэклампсией// Новости дерматологии и репродуктивного здоровья. – Ташкент. 2015. – №2. – С. 27-29. (14.00.00. №14).
 20. Ахмедов Ф. К. Изучение роли почечного кровотока и концентрации мочевой кислоты в крови и моче в диагностике преэклампсии// Теоретическая и клиническая медицина. – Ташкент, 2015. – №3. – С. 63-66. (14.00.00. №3).
 21. Ахмедов Ф.К. Особенности кардиогемодинамики и почечного кровотока у беременных с тяжелой формой преэклампсией// Назарий ва клиник тиббиёт- Ташкент. 2015. – №3. – С. 66-70. (14.00.00. №3).
 22. Ахмедов Ф.К. Функциональное состояние почек и некоторые показатели гомеостаза у женщин с преэклампсией тяжелой степени// Терапевтический вестник Узбекистана – Ташкент, 2015. – №3. – С. 89-93. (14.00.00. №7).
 1. Ахмедов Ф. К., В.Е. Аваков., М.Н. Негматуллаева. Оғир преэклампсия  билан асоратланга ҳомиладор аёлларда кардиогемодинамика ва юрак геомерияси ҳолати// Новости дерматологии и репродуктивного здоровья- Ташкент.2017. – №3-4(I) – С. 27-29. (14.00.00. №14).
 2. Ахмедов Ф.К., В.Е. Аваков., М.Н. Негматуллаева. Особенности почечного кровотока и динамика концентрации мочевой кислоты у женщин при беременности, осложненной преэклампсией// Клиническая нефрология- Москва, 2018. – №1. – С. 38-40.(14.00.00 № 67)
 3.  Ахмедов Ф.К., З.Ш. Курбонова. Мочевая кислота- маркер развития преэклапсия// Новости дерматологии и репродуктивного здоровья – Ташкент, 2017. – №3-4(II) – С. 27-29. (14.00.00. №14).
 4. Ахмедов Ф.К., Негматуллаева М.Н., Курбанова З.Ш. Преэклампсия муаммосига замонавий қарашлар//  тиббиётда янги кун.1(21)- Тошкент, 2018. – С. 180-185.  (14.00.00.№22)  

Konferensiya

“Onalik va bolalikni muhofaza qilishning zamonaviy talqini: innovatsion yondashuv va fanlararo integratsiyasi” mavzusida xalqaro ishtirok bilan oʼtkazilgan Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi. 17-18 dekabr 2021 yil.

Kafedra faoliyati

Kafedra mudiri Tuksanova D.I. xodimlar bilan “Korruptsiya –kelajakka taxdid” mavzusida davra suhbati (09.09.2021

«Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash» mavzusida OXI 351-gurux talabalari bilan olib borilgan davra suhbati (23.09.2021 yil)

«Men huquqbuzarlikka qarshiman» mavzusidagi davra suhbatida guruh talabalari faol qatnashib oʼz fikr-mulohazalarini bildirishdi (28.04.2022 yil)

Kafedra xodimlari Yoshlar uchun tashkil qilingan innovatsion yarmarkada (15.09.2021 yil)

“Inson qadrini ulugʼlash va faol mahalla yili” da Buxoro viloyat tumanlarida aholi salomatligini mustahkamlash, kasalliklarni oldini olishga qaratilgan tibbiy koʼriklarda (2.04.-3.06.2022 y.)

Аholi orasida talabalar bilan birga sogʼlom turmush tarzini targʼib qilish (2.04-20.04.2022 yil)

Kafedra dotsenti Аhmedov F.Q.ning “Preeklampsiya muammosiga zamonaviy qarashlar” mavzusidagi kitobi taqdimoti va “Bir oyda 10 kitob – 1 yilda 100 kitob bilan doʼstlashdim” mavzusidagi davra suxbatida (28.10.2021 yil)

“Yosh akusher-ginekolog” toʼgaragi faoliyati

Kafedra yosh assistentlari Prezident saylovi jarayonlarida (24.10.2021)

“Giyoxvandlik va OITS – asr vabosi» mavzusidagi maʼnaviyat soatida (24.02.2022 yil)

TTА da tashkil etilgan “Tibbiyot mohirlari” tibbiyot olimpiadasida BuxTI jamoasi faol talaba yoshlari fahrli 3-oʼrin bilan taqdirlandi va diplom hamda sovgʼalar bilan taqdirlandi (27.10.2021 yil)

Romitan tumani 21-IDUMda “Oʼsmir qizlarni onalikka tayyorlash, sogʼlom oila – baxtli oila garovidir” mavzusida 8-11-sinf qizlari bilan davra suhbati oʼtkazildi (27.04.2022 yil)

Buxoro shahar 1- son maktabda “Reproduktiv salomatlikning qizlar salomatligidagi muhim ahamiyati” mavzusida 7-sinf qizlari bilan uchrashuv oʼtkazildi (17.02.2022 yil)

Viloyat xayriya velomarafonida (12.06.2022 yil)

Аkademik mobillik

2- Akusherlik va ginekologiya kafedrasi mudiri DSc., dotsent D.I. Tuqsanovaning akademik mobillik asosida Qozog’iston Respublikasi Al-Farobiy nomidagi universitetiga tashrifi.

2- Akusherlik va ginekologiya kafedrasi professor o’qituvchilari t.f.d., professor Negmatullayeva M.N. va t.f.n., dotsent Xotamova M.T. akademik Immanuil Kant nomidagi Kaliningrad universiteti va Rossiya Xalqlar Do’stligi universitetida (RUDN, Moskva) akademik mobillik dasturi doirasidagi tashrifi.

Kafedra professor oʼqituvchisi DSc., professor Xamdamova M.T. akademik mobillik dasturi asosida Аbu ali ibn Sino nomidagi Tojikiston tibbiyot universitetida.

Akademik mobillik dasturi doirasida 1000 reytingga kirgan Germaniya Federativ Respublikasi Yevropa tibbiyot assotsiatsiyasi Osiyo bo’limi yuqori malakali mutaxassisi,professor Dr.Amina Ather  Buxoro davlat tibbiyot instituti 2- Akusherlik va ginekologiya kafedrasi hamkorligida  viloyat perinatal markazi bazasida 28-29 may kunlari ma’ruza va amaliyot darslari olib borildi. 

Akademik mobillik dasturi doirasida 1000 reytingga kirgan S.D.Asfendiyarov nomidagi Qozoqiston milliy tibbiyot universitetining Akusherlik va ginekologiya kafedrasi professori Bishekova Balzira Nagashibayevna bilan birgalikda Buxoro davlat tibbiyot instituti 2- Akusherlik va ginekologiya kafedrasi hamkorligida viloyat perinatal markazi bazasida 22-26 may kunlari ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar, mahorat darslari olib borildi. O’tkazilgan amaliyotlar davomida talabalar, klinik ordinatorlar, magistrlar va amaliyot vrachlari yangi bilimlar olishdi va kasbiy malakalarini oshirishdi .

Akademik mobillik dasturi doirasida 1000 reytingga kirgan Turkiya Sog‘liq bilimlari universitetidan tashrif buyurgan, Konuni Sultan Sulaymаn tadqiqot va malaka oshirish kasalxonasi akusherlik va ginekologiya kafedrasi professorlari Veli MIHMANLI va Suleyman SALMAN bilan birgalikda 2- Akusherlik va ginekologiya kafedrasi bazasi viloyat perinatal markazi ginekologiya bo’limida “Modifikatsiyalashgan qindan bachadon ekstirpatsiyasi, old va orqa kolporafiya va bir qancha laporoskopik amaliyotlar olib bordilar. O’tkazilgan amaliyotlar klinik ordinatorlar, magistrlar va amaliyot vrachlari uchun mahorat darsi bo’ldi va kasbiy malakalarini oshirdi.

Akademik mobillik doirasida Turkiya Soğliq bilimlari universitetidan tashrif buyurgan, Qonuni Sultan Suleyman tadqiqot va malaka oshirish kasalxonasi akusherlik va ginekologiya kafedrasi professorlari Levent Yaşar, VEli Mehmanli, Ismail Özdemir, Suleyman Salman, Şukru Yildiz 2-Akusherlik va ginekologiya kafedrasi hamkorligida viloyat perinatal markazida 24 martdan-17 aprelgacha ma’ruza va amaliyot darslarini olib bordilar.

Bitiruvchi kurs talabalarining yakuniy davlat imtihonidan foto lavhalar. 01.06.23