Kafedraning ilmiy yo’nalishi

Kafedraning ilmiy yo’nalishi

“A’zo va tizimlardagi patologik jarayonlarning ekologiya bilan bog’liqligi”va “Kasalliklarning zamonaviy patogenetik talqini”.Kafedra xodimlari ushbu yo’nalishlarda ilmiy izlanishlar olib borishadi.

2019-yilda kafedrada laboratoriya xonasi tashkil etilib, o’ndan ortiq laborator asbob-uskunalar olib kelindi. Jumladan, avtomatik Gemoanalizator, Muzlatgichli sentrafuga, elektron mikroskoplar, pH-metr, analitik tarozi, aquadistilyator va boshqa bir qator uskunalar olib kelindi. Ayni vaqtda fan uchun ajratilgan laboratoriya mashg’ulotlarini o’tkazishda keng qo’llanilmoqda.

Boltaev Ato Boltaevich neyrofiziologik laboratoriyada ilmiy tadqiqotlar jarayonida.