2021-2022 O‘quv yilida qabul qilingan magistratura talabalarining ilmiy ish mavzulari va ilmiy rahbarlar to’g’risida ma’lumot