Patologik anatomiya kafedrasi

Patologik anatomiya kafedrasi

Sanoyev Baxtiyor Abdurasulovich

PhD, dotsent   

kafedra mudiri

1996-1998 yy. – G‘ijduvon tumani Ibn Sino nomli jamoa xo‘jaligi ishchisi

1999-2004 yy. – Buxoro davlat tibbiyot instituti talabasi

2004-2006 yy. – Buxoro davlat tibbiyot instituti klinik ordinatori

2006-2008 yy. – Buxoro viloyati patologoanatomiya byurosi vrach patologoanatomi

2008-2018 yy. – Buxoro viloyati patologoanatomiya byurosi boshlig‘i

2018-2019 yy. – Buxoro viloyati patologoanatomiya byurosi vrach patologoanatomi

2019-2020 yy. – Buxoro davlat tibbiyot instituti patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi assistenti

2020-2021 yy  – Buxoro davlat tibbiyot institutining patologik anatomiya kafedrasi assistenti

2021 y. – h.v.   – Buxoro davlat tibbiyot instituti patologik anatomiya  kafedrasi mudiri  

2019 dekabr – BIMM

2022 -23 yillarda  Qozog‘iston respublikasi M.Avezov va Turkiston universiteti

B.A. Sanoev 2023 yil 1 iyundan 27 iyungacha TTA huzuridagi Oliy ta’lim muassasalari professor o‘qituvchilarini malakasini oshirish va qayta tayyorlash markazida “Tibbiy biologiya” yo‘nalishi bo‘yicha malakasini ijobiy (muqobil) oshirgan.

 • Patologik anatomiya
 • Seksion biopsiya kursi

B.A. Sanoev tomonidan 20 ta ilmiy nashrlar, jumladan 12 ta ilmiy maqola, 2 ta o‘quv qo‘llanma,  1 ta monografiya chop etilgan. Uning tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlari natijalari o‘quv jarayoniga va amaliyotga keng tadbiq qilingan.

 1. A. Sanoev. Me’yorda va patologik holatlarda kechgan homiladorlikdagi yo‘ldoshning patomorfologik diagnostikasi. Monografiya. Buxoro, 2022 y. – 112 b.
 2. A. Sanoev, G.H. Muxidova. Patologik anatomiya fanidan mustaqil ishlar. O‘quv qo‘llanma. Buxoro, 2022 y. – 120 b.
 3. Sanoev Bakhtiyor Abdurasulovich. INDEPENDENT WORK OF PATHOLOGICAL ANATOMY SCIENCE. Buxoro, 2023 y.
 4. B.Z. Djumaev, Rakhmatova D.B. Comparative Analysis of Incidence from Acute Myocardial Infarction among the Elderly and Old Population.// American Journal of Medicine and Medical Sciences, 2022, 12(6): 673-676.

Nomzodlik dissertatsiyasi himoyasidan oldin chop etilgan ilmiy ishlari

 1. Israilov, B.A. Sanoev,. SURUNKALI YO‘LDOSh YeTIShMASLIGINING

KLINIK-MORFOLOGIK BELGILARI. Tibbiyotda yangi kun. 3(27)2019 y. 113-117 b.

 1. Israilov R., Sanoev B.A. IKKILAMChI PLASENTAR YeTIShMASLIKNING XOS MORFOLOGIK O‘ZGARIShLARI. Tibbiyotda yangi kun. 2/1(30/1) 2020 y. 134-137 b.
 2. Israilov R., Sanoev B.A., BIRLAMChI YO‘LDOSh YeTIShMASLIGIDAGI PATOLOGIK TABAQALAShMAGAN YO‘LDOSh MORFOLOGIYaSI. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2020, 10(9): 660-663

DOI: 10.5923/j.ajmms.20201009.07

 1. Dear Sanoev B. A., Israilov R. I., Djuraeva G. B. QUANTITATIVE INDICATORS AND METHODS FOR MODELING STRUCTURAL UNITS IN PLACENTAL INSUFFICIENCY. World Journal of Pharmaceutical Research. Impact Factor 8.084 ICV 90.8. Date: 16/09/2020.37-47.
 2. Israilov R., Sanoev B., Juraeva G. Kliniko-morfologicheskie priznaki xronicheskoy plasentarnoy nedostatochnosti. Tibbiyotda yangi kun. 2/1(30/1) 2020 y. 31-34 b.
 3. R.I., Sanoev. B.A. ME’YoRDA KEChGAN HOMILADORLIKDA YO‘LDOShNING MORFOLOGIK VA MORFOMETRIK XUSUSIYaTLARI. Tibbiyotda yangi kun. 3 (31). 2020 y. 337-347 b.
 4. R.I., Sanoev. B.A. YO‘LDOShNING BIRLAMChI VA IKKILAMChI YeTIShMASLIGINI MATEMATIK MODELLAShTIRISh. Doktor axborotnomasi. № 3.1.(96) – 2020 y. 49-52 b.
 5. Sanoev B.A. Fayziev Yu.K. Baxranova N.R. PATOGISTOLOGIChESKIE ISSLEDOVANIE POSLEDOV RODILNIS BUXARSKOGO OBLASTNOGO PERINATALNOGO sENTRA ZA PERIOD 2019 GODA. Tibbiyotda yangi kun. 4(32) 2020 y. 292-295 b.
 6. Sanoev B.A. Niyozova G.Sh, Xikmatova N.I. Makro- i mikroskopicheskie proyavleniya  leyomiom matki. Tibbiyotda yangi kun. 2 (30) 2020. 526-528 b.
 7. Saibov H.M., Sanoev B.A., Ro‘ziev Q.A.,Zakirova A.I. DANNЫE ANALIZOV VSKRЫTIY TRUPOV BUXARSKOGO FILIALA R.N.I.S. SUDEBNO-MEDITSINSKOY EKSPERTIZЫ ZA PERIOD 2019 GODA. Doktor axborotnomasi. № 3.1.(96) – 2020 y. 88-91 b.
 8. Sanoev B.A., Raxmatov. A.A., Olimova A.Z. sITOLOGIChESKIY SKRINING ZABOLEVANIY ShEYKI MATKI: PAP TEST ISSLEDOVANIYa V BUXARSKOM OBLASTNOM DIAGNOSTIChESKOM sENTRE ZA PERIOD  2015-2019 godы. Tibbiyotda yangi kun. 3 (31) 2020. 481-484 b.
 9. Olimova A.Z, Sanoyev B.A., Jumayev A.U. CONGENITAL MALFORMATIONS :RELEVANCE AND EPIDEMIOLOGY IN THE BUKHARA REGION.  EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Volume 1 Issue 2, October 2021. 10-13 r.
 10. Z. Djumaev, Rakhmatova D.B. Scientific and practical significance of acute Myocardial infarction among the population Of elderly and old age (review).//Globalization, the State and the Individual No 1(29)/2022,-rr. 84-89.
 11. Sadiev Erali Samievich, Sanoev Bakhtiyor Abdurasulovich. STATUS OF HEART PATHOLOGY RELATED TO CARDIOSCLEROSIS IN COURT MEDICAL AUTOPSY PRACTICE. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE Vol. 2 No. 2 (2022) ISSN: 2795-921X.
 12. Sanoyev Bakhtiyor Abdurasulovich, Olimova Aziza Zokirovna. Pathology of Precancerous Conditions of the Ovaries in Women of Reproductive Age. Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 06 | 2021. 146-153 r.

Nomzodlik dissertatsiyasi himoyasidan keyingi chop etilgan ilmiy ishlari

 1. Olimova Aziza Zokirovna, Sanoev Bakhtiyor Abdurasulovich. Ovarian Diseases in Age of Reproductive Women: Dermoid Cyst. Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 06 | 2021. 154-161 r.
 2. Israilov R., Sanoev B.A., Allaberganov D.Sh. UCh OYLIK BOLA YuRAGINING GEMATOGEN SILI. VESTNIK TMA № 4, 2019. 174-178 b.
 3. Shodiev O‘.M., Sanoev B.A. ChASTOTA VSTREChAEMOSTI KIST POChEK PO MATERIALAM AUTOPSIY. Vestnik TMA № 3, 2022. 170-173 b.
 4. Olimova Aziza Zokirovna., Sanoev Bakhtiyor Abdurasulovich.. OCCURRENCE AND CYTOLOGICAL DIAGNOSTICS OF MICROCYTIC HYPOCHROMIC IRON-DEFICIENCY ANEMIA. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 10, Oct., 2022. 374-381 r.
 5. Sanoev B.A. Muxidova G.X. MAKRO- I MIKROSKOPIChESKIE PROYaVLENIYa POLIPA ENDOMETRIYa. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 2 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7. 835-840 r.
 1. Usanov S. S., Sanoev B. A., Anatomical and Histological Parameters of the Liver of White  Nonbored Rats in Normal. Journal of Advanced Research and Stability Volume: 02 Issue: 01 | 2022. 123-128 r.
 2. Mukhidova G. X., Sanoev B. A. Causes and Occurrence of Uterine Endometrial Polyps in Women in Bukhara Region. International Journal of Discoveries and

Innovations in Applied Sciences. 42-45 r.

 1. Usanov S.S., Teshaev Sh.J., Sanoev B.A. MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE LIVER OF WHITE NONBORED RATS IN NORMAL. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 1 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423. 75-81 r.
 2. Sanoev Bakhtiyor Abdurasulovich, Sadiev Erali Samievich. HEART PATHOLOGY IN THE PRACTICE OF FORENSIC MEDICAL AUTOPSY:CARDIOSCLEROSIS. Tibbiyotda yangi kun. 2 (40) 2022 y. 31-35 b.

Kafedra xodimlari

Turdiev Mashrab Rustamovich
PhD, o'qituvchi
Olimova Aziza Zokirovna
O'qituvchi
Namozov Farrux Jumayevich
O'qituvchi
Saydiev Erali Samievich
O'qituvchi
Muxidova Gulmira Xasanovna
O'qituvchi
Shodiev Ulmas Mustafayevich
O'qituvchi
Nuriddinov Asliddin Mexridinovich
O'qituvchi
Shomurodova Muxayyo Raxmonovna
O'qituvchi
Narzullaeva Oygul Muradilloevna
O'qituvchi
Karimov Hakimjon Rayimberdiyevich
assistent

Kafedra tarixi


Kafedraning asoschisi dotsent Boltabaev Raxmatali Kurbonalievich 2005 yilgacha rahbarlik qilgan.

K.m.n.dosent G.B.Jurayeva

Professor K.R.Ochilov

K.m.n B.T.Allaberdiyev

Buxoro tibbiyot institutining patologik anatomiya kafedrasi 1991 yilda Rektor A. I. Mo’minov buyrug’i asosida tashkil etilgan.

Dotsent Boltaboev shahar va viloyat patologoanatomlarining murakkab biopsiya va autopsiya holatlarini muhokama qilgan, konsultativ “muhitlar” ning asoschisi hisoblanadi. Yillar davomida kafedra o’z nomi va rahbarlarini o’zgartirdi. 1996 yil avgust oyida institut rektori R. M. Axmedovning buyrug’i bilan “patologik anatomiya” kafedrasi va “patologik fiziologiya” kafedrasi birlashtirilib “patologiya”kafedrasi deb nomlandi. 1998 yil sentyabr oyida kafedra “patologik anatomiya va patologik fiziologiya” deb nomlandi.

2005 yilda “patologik anatomiya” va “patologik fiziologiya” kafedrasi ikkiga bo’linib, “patologik anatomiya” “sud tibbiyoti” kafedrasi bilan birlashtirilib, Boltaboev vafotidan so’ng “patologik anatomiya va sud tibbiyoti” kafedrasi deb nomlandi, kafedrani 2007 yildan 2010 yilgacha tibbiyot fanlari nomzodi B. T. Allaberdiev boshqardi. 2011 – 2017 yillarda kafedrani F.F. N. G. B. Jo’rayeva boshqardi kafedra xodimlari tomonidan bir qator ilmiy, o’quv-uslubiy ishlar olib borildi. Dotsent Ochilov K. R., Kayumov Z.T. ” tibbiyot xodimlarining kasbiy huquqbuzarligida komissiya sud-tibbiy ekspertizasini tashkil etish va o’tkazish xususiyatlari. Imtihon komissiyasining xulosasi va uni baholash ” kafedrasi dotsenti G. B. Jo’rayeva, assistent M. R. Turdievlar patologik anatomiya fanidan elektron darslik tayyorladilar, tasdiqlash uchun kerakli hujjatlarni shakllantirdilar va tayyorladilar. 2020 yilda kafedra dotsenti K. R. Ochilov doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi. Kafedrasi dotsenti va boshqalar. G. B. Jo’raeva “o’tkir ichak infeksiyali yosh bolalarda morfologik o’zgarishlar” monografiyasini tayyorladi, patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasining yuqori ilmiy va o’quv salohiyatini tasdiqlash uchun zarur hujjatlarni shakllantirdi.

Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi xodimlari Hozirgi kunda kafedraga B. A. Sanoev rahbarlik qilmoqda. Baxtiyor Abdurasulovich Sanoev 1978 yilda Buxoro shahrida tug’ilgan. B. A. Sanoev 2004 yilda Buxoro Davlat tibbiyot institutini tamomlagan. 2004 yildan 2006 yilgacha patologik anatomiya kafedrasida klinik ordinatura, 2007-2018 yillarda Buxoro viloyat patalogiya byurosida ishlagan. 2008-2018 yillarda Buxoro viloyat patologiya byurosi boshlig’i lavozimida ishlagan.2018 yildan hozirgi kungacha Buxoro Davlat tibbiyot institutida ishlab kelmoqda. B. A. Sanoev 2021 yilda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan (ilmiy rahbar-Professor R. Isroilov). Kafedrada yuqori malakali o’qituvchilar ishlaydi: F. f. n., dotsent kafedra xodimlari quyidagi asosiy ilmiy yo’nalishlarni ishlab chiqadilar: 1. Endometrioz va erta morfologik tashxis 2. tadqiqotining dishormonal patologiyalari va immuno-gistokimyoviy usullari muammolari.3. Patologik anatomiyaning dolzarb muammolari  O’tgan 3 yil davomida kafedra xodimlari tomonidan respublika, Rossiya va xorijiy jurnallarda 60 dan ortiq maqolalar chop etildi; 5 ta patent oldi; 2 ta ilmiy monografiya, 5 dan ortiq o’quv-uslubiy qo’llanmalar, uslubiy ko’rsatmalar. O’tgan 2 yil davomida kafedrada 3 ta nomzodlik dissertatsiyasi himoya qilindi.

                                                                                        Asosiy nashrlar:

1.Juraeva G. B., Turdiev M. R “nekroz na apoptoz” (o’quv qo’llanma).

2. Jo’rayeva G. B., Turdiev M. R.” Shok za DVS”, (o’quv qo’llanma).

3. Juraeva G. B., Turdiev M. R” O`smalar ” o’quv qo’llanma

Kafedraning o’quv-uslubiy ishlar

Kafedra xodimlari tomonidan amaliy mashg’ulotlar mavzulari bo’yicha o’quv dasturlari, o’quv-uslubiy qo’llanmalar tayyorlanib, yangi shakllar ishlab chiqilmoqda.

Kafedra patologik anatomiya yo’nalishi bo’yicha  o’quv dasturi amalga oshirilgan. Patologik anatomiya mutaxassisligi bo’yicha ham klinik ordinatorlar tayyorlanadi.

Kafedrada talabalarning ilmiy ishlari rag’batlantiriladi. Talabalarning ilmiy ishlarda ishtirok etishi,talabalar ilmiy to’garagining muntazam yig’ilishlari, turli talabalar konferentsiyalarida ishtirok etishi, shuningdek talabalar  respublika tanlovlarida ishtirok etishi to`liq shakllantirilgan.

Kafedra ilmiy-tadqiqot ishlari

Patologik anatomiya va sud-tibbiy ekspertiza kafedrasi dotsenti akademik mobillik doirasida tashrifi , T.f.n. Jo’rayeva G.B.

Patologiya kafedrasi katta o’qituvchisi Nazan Buzdug`anning akademik mobillik doirasida tashrifi

Talabalar BuxMI va RSHTYOIM Buxoro filialining morfologik binosida, viloyat Buxoro patologiyasida dars jarayonida.

Patologik anatomiya kafedrasida o’quv jarayoni.

Patologik anatomiya kafedrasi dotsenti G. B. Jo’rayeva va PhD dotsent M.R. Turdiev makro-mikro preparatlarni muhokama qilmoqda

Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi assistenti Muxidova G.X. dars jarayonida

Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi o’qituvchilari T.f.n. B.A. Sanoev va assistent A. Z. Olimovalar 3-kurs talabalari bilan autopsiya materiallarini kesish jarayonida.

O'quv qo'llanma

Monografiya

Sertifikatlar

Videolavhalar