Muxamedova Shaxnoza Tolibovna

Muhammedova Shaxnoza Tolibovna

Muxamedova Shaxnoza Tolibovna

Kafedra mudiri , tibbiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)