Ilmiy tadqiqotlar

Kafedraning ilmiy yo’nalishi opportunistik mikroorganizmlarning mikrobiologik xususiyatlarini o’rganishdir. Kafedra xodimlari tibbiyot va biologiya fanlari sohasida ham ilmiy izlanishlar olib boradilar, xususan:

Ergashev V.A. «Tajribaviy tadqiqotlarda o’tkir hamda surunkali osteomielitlar rivojlanishi, asoratlari erta istiqbolining immunologic va mikrobiologik jihatlariga zamonaviy qarashlar»

Nazarov S. E. «Ochiq suv havzalaridan foydalanilishiga qarab ular suvi sifatini baholashda mikrobiologik, gidrobiologik va parazitologik ko’rsatkichlar ahamiyatini ilmiy asoslash»

Mustafoeva F.A. «Ayollarda kichik chanoq a’zolari yalliglanish kasalliklarida immun statusni baholashga tabaqalashtirilgan yondashuv»

Olimova N.I. «OIV bilan kasallangan ayollarda jinsiy a’zolarning yallig’lanish kasalliklarining klinik va immunologik xususiyatlari»