Dekanat xodimlari

Хamdamova Muhayyoxon To’xtasinovna
Mavlonov Namoz Xalimovich
Fayzullayeva Nazokat
Nazarova Dildora Ilxomovna