Kafedra ilmiy faoliyati

Kafedraning ilmiy ishlari “Tillarni o`qitishning tilshunoslik va pedagogik muammolari” umumiy mavzusi doirasida olib boriladi va ikki yo`nalishga ega: tilshunoslik va o`qitish metodikasining dolzarb muammolarini o`rganish va ushbu natijalarning I, II va III bosqichlar uchun o`quv qo`llanmalarini amaliyotda aks ettirishi. Bundan tashqari, alohida yo`nalish – ilmiy yo`nalish – prof.Sh.Shodmonovning til falsafasi haqidagi maktabi.

Kafedra tibbiyot o`quv yurtlarida talabalarga kasbga yo`naltirilgan matnlarga asoslanib og`zaki va yozma nutq uslublarini o`qitishning rivojlangan tizimini ishlab chiqdi, uning bo`limlari tibbiyot terminologiyasiga bag`ishlangan, klinik amaliyot uchun tilni o`qitish va ilmiy matnning xususiyatlariga bag`ishlangan, bu tibbiyot ta’limida o`qitishning zamonaviy usuli hisoblanadi.

    ILMIY-INNOVATSION ISHLAR       

    Kafedrada 1 ta darslik, 2 ta o`quv qo`llanma, 2 ta monografiya, 13 ta o`quv qo`llanma, 6 ta maqola O`zbekistonlik akademiklar va chet el jurnallarida 6 ta maqola bor