Anatomiya, klinik anatomiya (OXTA) kafedrasi

Anatomiya, klinik anatomiya (OXTA) kafedrasi

O’tgan vaqt ichida Odam anatomiyasi kafedrasini dotsent K. R. Ochilov (1990-1996), professor B.A.Hidoyatov (1996-2012), dotsent A.B.Radjabov (2012 – 2014), professor Sh.J. Teshayev (2014-2016), dotsent A.B.Radjabov (2016 – 2020), PhD D.A.Xasanova (2021) boshqarishdi. 2021 yil sentyabrdan hozirgi kunga qadar kafedrani PhD R.R.Baymuradov boshqarib kelmoqda. Kafedra faoliyati davomida quyidagi xodimlar faol va samarali ishladilar: M.F. Mamatnazarova, I.S. Ismoilova, L.N. Nurullayeva, G.E. Idiyev, G.M. Axmedova, N.K. Ruziyeva, U.K. Turdiyeva, M.Ch. Xolov, R.B. Rajabova, M.Ch. Boyqulov, A.A. Po’latov, Z.A. To’rayeva, N.N. Bazarova, N.K. Norova, G.S. Yadgarovalar.

OXTA kafedrasini professor CH.K. Qurbonov (1991- 1994 yillar), katta o’qituvchi U.R.Turayev (1994 – 1995 yillar), dotsent T.K. Karimov (1995-1996 yillar), dotsent M.B. Bo’riyev (1996 – 1998 yillar) , dotsent M.F.Mamatnazarova (1998-2000 yillar), dotsent Sh.J.Teshayevlar (2000-2005 yillar ) boshqarishdi. Kafedra faoliyati davomida quyidagi xodimlar faol va samarali ishladilar: M.F. Mamatnazarova, I.S.Ismoilova, L.N.Nurullayeva, G.E.Idiyev, G.M.Axmedova, N.K.Ruziyeva, U.K. Turdiyeva, M.Ch.Xolov, R.B.Rajabova, M.Ch. Boyqulov, A.A.Po’latov, Z.A. To’rayeva, N.N.Bazarova, N.K. Norova, G.S. .Yadgarovalar.