Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси

Umumiy ma'lumot

Tahririyat kengashi

Bosh muharrir

Sh.J. Teshayevtibbiyot fanlari doktori, professor, Abu Ali ibn Sino nomidagiBuxoro davlat tibbiyot instituti rektori (O`zbekiston)

Bosh muharrir o‘rinbosari

S.S. Davlatovtibbiyot fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Abu Aliibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti (O`zbekiston)

Mas`ul kotib

R.R. Baymuradov tibbiyot fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, AbuAli ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti (O`zbekiston)

Tahririyat kengashi

A.Sh. Inoyatov tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor, Salomatlik va strategikrivojlanish instituti direktori (O`zbekiston)

D.A. Xasanova tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent, Abu Ali ibn Sinonomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti (O`zbekiston)

R.D. Davronov tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent, Abu Ali ibn Sino nomidagiBuxoro davlat tibbiyot instituti (O`zbekiston)

A.S. Ilyasov biologiya fanlari doktori, dotsent, Navoiy innovatsion universiteti(O`zbekiston)

E.A. Xaribova tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent, Abu Ali ibn Sino nomidagiBuxoro davlat tibbiyot instituti (O`zbekiston)

N.N. Xabibova tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent, Abu Ali ibn Sinonomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti (O`zbekiston)

Sh.B. Axrorova tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent, Abu Ali ibn Sinonomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti (O`zbekiston)

G.A. Ixtiyarova tibbiyot fanlari doktori, professor, Abu Ali ibn Sino nomidagiBuxoro davlat tibbiyot instituti (O`zbekiston)

B.Z. Xamdamov tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor, Abu Ali ibn Sinonomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti (O`zbekiston)

Tahririyat a`zolari

M.M. Amonov (Malayziya)

I.A. Balandina (Rossiya)

R.V. Deev (Rossiya)

S.A. Kalashnikova (Rossiya)

L.A. Udochkina (Rossiya)

S.S. Qurbonov (Tojikiston)

N.A. Nuraliyev (O`zbekiston)

M.M. Abduraxmanov (O`zbekiston)

X.A. Abdumajidov (O`zbekiston)

U.M. Mirsharapov (O`zbekiston)

Sh.T. O`roqov (O`zbekiston)

F.S. Oripov (O`zbekiston)

D.T. Xodjayeva (O`zbekiston)

N.N. Karimova (O`zbekiston)

K.J. Boltayev (O`zbekiston)

M.T. Xamdamova (O`zbekiston)

K.R. Ochilov (O`zbekiston)

A.A. Saidov (O`zbekiston)

N.N. Kazakova (O`zbekiston)

U.S. Mamedov (O`zbekiston)

D.K. Xudoyberdiyev (O`zbekiston)

U.O. Abidov (O`zbekiston)

Sh.S. Qodirova (O`zbekiston)

K.U. Gaziyev (O`zbekiston)

R.R. Navruzov (O`zbekiston)

Sh.L. Tursunov (O`zbekiston)

O.Sh. Eshonov (O`zbekiston)

U.P. Nabiyeva (O`zbekiston)