DSc.04/30.04.2022.Tib.93.01

DSc.04/30.04.2022.Tib.93.01

F.I.SH.Dissertatsiya mavzusiIxtisoslikHimoya sanasi
MUSTAFOYEV ZAFARJON MUSTAFO O‘G‘LIYALLIG‘LANISHGA QARSHI DORI VOSITALARI
POLIPRAGMAZIYASIDA BUYRAKLAR MORFOMETRIK
PARAMETRLARINING QIYOSIY TAVSIFI
14.00.02 – Morfologiya05.01.23Ko’chirib olish
TOSHMAMATOV BAXTIYOR NORBEKOVICHYALLIG‘LANISHGA QARSHI DORI VOSITALARI BILAN
POLIPRAGMAZIYADA ME’DA SHILLIQ QAVATINING
MORFOMETRIK PARAMETRLARINING MORFOLOGIK
XUSUSIYATLARI
14.00.02 – Morfologiya05.02.23Ko’chirib olish
OBLOKULOV ABDUSATTAR ABDURASHIDOVICHVIRUS ETIOLOGIYALI JIGAR SIRROZIDA SPONTAN
BAKTERIAL PERITONITNING KLINIK-IMMUNOLOGIK
MEZONLARI
14.00.36 – Allergologiya va immunologiya
14.00.10 – Yuqumli kasalliklar
10.01.23Ko’chirib olish
RAZIKOVA DILNOZA KADIROVNAARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN
KORONAVIRUS INFEKSIYALI BEMORLARDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I
SHILLIQ QAVATI HOLATINI BAHOLASH VA UNI DAVOLASH
TAKTIKASI
14.00.21 – Stomatologiya10.01.23Ko’chirib olish
SULTONOVA LOLA DJAXONKULOVNATAJRIBADA NURLANISH TA’SIRIDA ICHKI A’ZOLAR QIYOSIY
MORFOLOGIK TAVSIFI VA PROFILAKTIK BIOKORREKSIYAGA
YANGICHA YONDASHUV
14.00.02 – Morfologiya12.01.23Ko’chirib olish
IDIYEV GAYRAT ELMURODOVICHCHAKKA – PASTKI JAG’ BO’G’IMI PATOLOGIYASI BO’LGAN
BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASHDA FANLARARO
YONDASHUVNI TAKOMILLASHTIRISH
14.00.21 – Stomatologiya19.01.23Ko’chirib olish
BARATOV MANNON BAXRONOVICHO‘T TOSH KASALLIGI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA
SAFROLI PERITONITNI DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH
TAKTIKASINI MAQBULLASHTIRISH
14.00.27 – Xirurgiya19.01.23Ko’chirib olish
SHERBEKOV ULUGBEK AXRAROVICHQORIN CHURRASI VA QO‘SHILIB KELGAN QORIN BO‘SHLIG‘I
A’ZOLARI PATOLOGIYASI XIRURGIYASINING TAKTIK VA TEXNIK
JIHATLARI
14.00.27 – Xirurgiya26.01.23Ko’chirib olish
KELDIYOROVA ZILOLA DONIYOROVNAIMMUNOLOGIK MEZONLARNI ISHLAB CHIQISH ORQALI
BOLALARDA INFEKSION MONONUKLEOZ
TASHHISINI OPTIMALLASHTIRISH
14.00.36 – Allergologiya va immunologiya
14.00.10 – Yuqumli kasalliklar
26.01.23Ko’chirib olish
SAIDXONOVA ADIBAXON MUROTXONOVNABOLALARDA ALLERGIK RINITNING KOMORBID KECHISHINING
KLINIK-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI VA DAVOLASH
USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH
14.00.36 – Allergologiya va immunologiya16.02.23Ko’chirib olish
YUSUPOV MASHRAB ISMATILLOVICHBOLALARDA RIVOJLANGAN ANTIBIOTIKOREZISTENT
GEMOLITIK ESHERIXIOZDA YALLIG‘LANISHGA XOS
SITOKINLI JAVOB VA KOLIINFEKSIYANI DAVOLASHNING
TASHKILIY-USLUBIY TAMOYILLARI
14.00.36 – Allergologiya va immunologiya
14.00.33 – Jamiyat salomatligi. Sog‘liqni saqlashda menejment
16.02.23Ko’chirib olish