Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №3