Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №1

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №1

Ushbu son maqolalari
COVID-19 ИНФЕКЦИЯЛАРИДА ИЖТИМОИЙ ОМИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Абдуллаева Муслима Ахатовна, Кудратова Мунаввар Олимовна

Морбид семизлиги бўлган вентрал чуррали беморларни даволаш хусусиятлари

Абдурахманов Диёр Шукуриллаевич, Мардонов Бобошер Амирович, Эгамбердиев Абдуқаххор Абдуқодирович

СОН - ЧАНОҚ БЎҒИМИ ЎЗГАРИШЛАРИДА НУРЛИ ДИАГНОСТИКАНИНГ ЎРНИ

Бахронов Файзулло Абдурауфович, Худойбердиев Дилшод Каримович

БУХОРО ВИЛОЯТИ ТУҒРУҚХОНАЛАРИДА ЯТРОГЕН ИНФЕКЦИЯЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ

Кобилова Гулшан Абдирашидовна, Нематиллоева Зарнигор Нутфилло кизи

ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИДА ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

Комилов Сафар Ортикович, Мирходжаев Ислом Асрорович