Jumayev Fatullo Erkinbek o’g’li

Jumayev Fatullo Erkinbek o’g’li

Jumayev Fatullo Erkinbek o’g’li

assistent

2016-2021 yy.- Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti  talabasi

2021-2023yy.- Jondor tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Guliston OSHP da Umumiy amaliyot shifokori.

2022 y Jondor tibbiyot birlashmasi bolalar bo’limida navbatchi pediatr.

2022 y.- Buxoro davlat tibbiyot institutining “Bolalar nevrologiyasi” ordinatori

2023 y- BuxDTI 2-Pediatriya kafedra  assistenti

  1. Ambulator poliklinik pediatriya
  2. Neonatologiya
  3. Universal progressiv model
  1. Jumaev F.E. Hydrocephaly and its Clinical Course American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149) (220-223)
  2. Jumaev F.E Nerv Tizimining Perinatal Zararlanish Oqibati-Gipoksik-Ishemik Entsefalopatiya. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. (566-569)
  3. Jumaev F.E. Нервно-Мышечная Диагностика У Детей. Research Journal of Trauma and Disability Studies (223-229)