Otorinolaringologiya

Otorinolaringologiya

Kurs haqida

Otorinolaringologiya (oto…, yun. rhis — burun, larynx — tomoqva…logiya), laringootorinologiya (LOR) — quloq, burun va tomoq hamda uning atrofidagi aʼzolar kasalliklarini oʻrganadigan fan. Eshituv fiziologiyasi, uning buzilishi va shunga aloqador kasalliklarni oʻrganish (audiologiya), ovoz fiziologiyasi, uning oʻzgarishi va bu oʻzgarishlarni keltirib chiqargan kasalliklarni oʻrganish (foniatriya), quloq ogʻir boʻlib qolishi, karlik sabablarini oʻrganish (surdologiya) ham Otorinolaringologiyaga kiradi. Normal va patologik sharoitda ichki quloq (asosan, labirint)ning bosh miyaning turli boʻlimlari bilan aloqasini oʻrganadigan soha otonevrologiya deb ataladi.

Kirish talabnomasi

Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning nusxasi (pasport), oliy ma’lumot to’g’risidagi hujjatning asl nusxasi, chet tilini umumiy Evropa kompetentsiyalariga (standartlariga) muvofiq chet tilini bilishini tasdiqlovchi xalqaro sertifikatning nusxasi, 3×4-rasm.

O’qish muddati

3 yil

Kredit soatlari
Kontrakt to‘lovi

(mahalliy talabalar) – UZS 10 488 590

(xalqaro talabalar) – $3500-5500

Ta’lim shifri

5A510104

O’tiladigan fanlar katologi
  • O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi
  • Amaliy xorijiy til
  • Ilmiy tadqiqot ishi, Ilmiy amaliyot (stajirovka) va magistrlik dissertatsiyasini tayyorlash
  • Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnalogiyalari
  • Maxsus fanlarni o’qitish uslubiyoti