Qodirova Shahlo Salomovna

Qodirova Shaxlo Salomovna

Qodirova Shahlo Salomovna

Kafedra mudiri , tibbiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

+998 (91) 444-03-34


shaxigiza@mail.ru