Bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasi

Bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasi

Muxamedova Shaxnoza Tolibovna

Kafedra mudiri

Kafedra xodimlari

Sa’dulloeva Iroda Qurbonovna
Katta o'qituvchi
Artikova Mavlyuda Abdurahmonovna
DOTSENT
Xamrayeva Dilnoza Razzakovna
assistent
Turaeva Nargiza Karimovna
ASSISTENT
Karomatova Fazolat Abdiqaxxorovna
ASSISTENT
G’aybiyeva Shaxnoz Abdullayevna
ASSISTENT
Shodiyeva Musharraf Sadirovna
ASSISTENT
Nabiyeva Nozima Abdurahimovna
ASSISTENT

Kafedra tarixi

“Bolalar kasalliklari propedevtikasi” kafedrasi Buxoro viloyat bolalar ko’p tarmoqli tibbiyot markazi negizida joylashgan. Kafedra xodimlari o’quv-pedagogik, ilmiy-tadqiqot, davolash-diagnostika va ma’naviy-ma’rifiy ishlarni olib boradilar.

Kafedra 2020-yil 2 sentyabr kuni institut rektori v/b G.J.Jarilkasinova buyrug‘iga asosan Pediatriya kafedrasi tarkibidan mustaqil ravishda ajralib chiqdi, ya’ni tashkil etildi.

2020 yili 9 sentyabr kuni Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori v/b G.J. Jarilkasinova buyrug‘iga binoan  kafedra mudiri etib t.f.n.  Shaxnoza Tolibovna Muxamedova tayinlandi. Muxamedova Shaxnoza Tolibovna Buxoro viloyatida tug‘ilgan. Mutaxassisligi pediatr-neonatolog. 2003 yilda Toshkent Pediatriya tibbiyot  institutining Pediatriya ishi fakultetiga o‘qishga kirib, 2010 yilda shu institutining imtiyozli diplom bilan tugatdi. 2010-2013 yillar Toshkent Pediatriya tibbiyot  instituti Neonatologiya kafedrasida magistraturani tugatdi.

2014-2017 yillarda Buxoro davlat tibbiyot instituti Bolalar kasalliklari kafedrasi assitenti, 2018-2020 yanvar oyigach shu kafedra tayanch doktoranti va 2020 yil 9 sentyabrdan boshlab Buxoro davlat tibbiyot instituti Bolalar kasalliklari propedevtikasi kafedrasi mudiri lavozimida ishlab kelmoqda. Sh.T. Muxamedova 2020 yil 29 yanvar kuni “Osobennosti dinamiki sitokinov u novorojdennix s sindromom sistemnogo vospalitelnogo otveta” mavzusida nomzodlik dissyertasiyasini yo‘qladi.

Kafedraning ilmiy yo‘nalishi bo‘lib: Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda uchraydigan pyerinatal  patologiyalarning immun-allyergik mexanizmlarini o‘rganish, bolalarda orasida uchraydigan yurak qon tomir tizimi nuqsonlari, gelmintozlar hamda gastrointestinal patologiyaning immuno endokrin va genenetik jihatlarini o‘rganish asosida ushbu patologiyalarning zamonaviy davolash va profilaktika algoritmlarini ishlabchiqish hisoblanadi.

Kafedra katta  o‘qituvchisi I.Q. Sa’dulloyeva 2015 yilda Buxoroda bo‘lib o‘tgan “XXI asr – intelektual avlod asri” nomli yosh olimlar ilmiy-amaliy konfyerensiyasida ishtirok etib  viloyatda faxrli II-o‘rinni egallagan va respublika bosqichida “E’tirof etilgan eng yaxshi ma’ruza” naminasiyasi g‘olibi bo‘lgan. 2016 yilda ushbu tanlovda ishtirok etib Respublika boskichida faxrli I o‘rinni egalladi.

2018 yilda kafedra mudiri t.f.n. Sh.T.Muxamedova “O‘zbekiston ayollarining 100 ta eng yaxshi innovasion  loyihasi” I Respublika tanlovida ishtirok etib, faxri 1 o‘rin g‘olibi bo‘lgan.   

2020 yilda  Sh.T.Muxamedova rahbarligida Pediatriya, tibbiy biologiya va tibbiy profilaktika fakulteti 533 guruh talabasi Xikmatova Sh.U. Pediatriya fanidan bo‘lib o‘tgan Respublika fan olimpiadasida 1 o‘rinni egallagan.

Kafedra mustaqil izlanuvchilari N.K.To‘rayeva “Prognosticheskie krityerii tyajesti virus assosiirovannogo glomyerulonefrita u detey” mavzusida, M.S.Shodiyeva “Helicobacter pillory assosirlangan gastroduodenal patologiyali bolalarning immunogenetik ko‘rsatgichlari” mavzusida ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar.

2019 yilda kafedra dosenti A.S.Shamsutdinov   Rossiya Fedyerasiyasining  Sank -Petyerburg davlat pediatriya tibbiyot institutiga akademik mobillik doirasida tashrif buyurdi va “Bolalarda revmatik isitma, bolalarda zotiljam, bolalarda siydik yo‘llari infeksiyalari” mavzulari 16 soatli amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazdi.

Ilmiy ishlar ro'yxati

 1. Гулямова М.А., Рахманкулова З.Ж., Ходжамова Н.К., Ходжиметова Ш.Х., Мухамедова Ш.Т. Синдром Франческетти Клейна у новорожденного ребенка с задержкой внутриутробного развития // Педиатрия. – Ташкент. -2012. – С. 108-109.
 2. Наврузова Ш.И., Мухамедова Ш.Т. Цитокиновый профиль новорожденных с синдромом системного воспалительного ответа // Журнал теоретической и клинической медицины. – Ташкент.-2018. – №4. – С. 28-31.
 3. Наврузова Ш.И., Мухамедова Ш.Т. Цитокины-прогностические маркеры перинатальной патологии новорожденных // JurnalofBiomedicine and practice. – Ташкент. -2019. -№ 4 . – С. 37-41.
 4. Мухамедова Ш.Т. Цитокиновый профиль у новорожденных с инфекционно-воспалительными заболеваниями в динамике адаптации // Журнал Евроазийский вестник педиатрии. – Ташкент. -2019. – № 3(3). – С. 45-49.
 5. Navruzova Sh. I., Muxamedova Sh. T.  Prognostic Criteria of Severity of Systemic Inflammatory Response Syndrome in Newborns // American Journal of Medicine and Medical Sciences.-  2020. 10(2): -Р. 81-85.
 6. Наврузова Ш.И., Мухамедова Ш.Т., Сафарова Ш.У. Особенности цитокинового статуса у новорожденных в период ранней адаптации в зависимости от влияния повреждающих факторов // Материалы XLIнаучной конференции Теоретические и практические вопросы современной науки. – Москва. -2018. – №4.- С. 53-54.
 7. Гулямова М.А., Рахматуллаева Г.М., Мухамедова Ш.Т. Анализ факторов риска матерей ,влияющие на развития врожденных пороков сердца с перинатальным поражением центральной нервной системы у новорожденных детей // Материалы Vконгресса педиатров и неонатологов Республики Молдова. Журнал Buletinde Perinatology. – Кишенёв.- 2013. – № 58-59. – Том 2-3. – С. 245.
 8. Наврузова Ш.И., Мухамедова Ш.Т. Состояние материнского                организма-предиктор развития неонатальной дезадаптации // Оналик ва болаликни мухофаза қилишнинг долзарб муаммолари Республика илмий амалий анжумани. – Бухоро. – 2015. 2-3 декабр – С. 191.
 9. Сулейманов С.Ф., Ҳамдамов Б.З., Шодиева М.С. Сурункали панкреатит билан касалланган беморларда иммунокоррекцияловчи терапияни қўллаш // Биология ва тиббиёт муаммолари .-2019.- №2.(109). – С. 97-99.
 10. Ким О.В., Шамсиев Ф.С., Гафарова Ф.М., Абдужабарова З.М., Шодиева М.С. Клинические особенности течения ВИЧ-инфекции у детей дошкольного возраста взависимости пути инфицирования,стадии заболевания,тяжести иммуносупрессии и репликативной активности вируса// Педиатрия . -2019.- №3. – С. 92-94.
 11. Пазилова С.А., Абдужабборова З.М., Шодиева М.С., Арипова Д.С. Факторы риска развития Helicobacterpylori позитивной и Helicobacter pylori негативной гастродуоденальной патологии у детей // Педиатрия-2019.- №3. – С. 99-103.
 12. Пазилова С.А., Абдужабборова З.М., ШодиеваМ.С.распространен-ность Helicobacterpylori и Helicobacter pylori негативной гастродуоденальной патологии у детей// Педиатрия -2019.- №3. – С. 207-210.
 13. Шахизирова И.Д. Абдухамидова С.Р.Шодиева М.С. Оптимизация терапевтической тактика при лямблиозах у детей// Педиатрия -2019. -№3. – С. 104-106.
 14. Шодиева М.С., Хаитова Д.Ш. Морская губка. Бадяга – перспективы применения как лечебное средство (обзор литературы) // EastEuropean Science Journal -2019.- №4 (44) – С. 56-57.
 15. Шодиева М.С., Комилова Б.О. Иммуногенетические аспекты Helicobаcterpyloriассоциированной гастродуоденалъной патологии у детей// Российский журнал Гастроэнтерологии гепатологии. Колопроктологии -2019.- №5.- С. 59-65.
 16. Шодиева М.С. Иммуногенетические аспекты Helicobacterpyloriассоциированной гастродуоденальной патологии у детей//Тиббиётда янги кун . -2020.- №2/1.(30/1). – С. 151-153.
 17. Комилова Б.О., Шодиева М.С.Phyziological and Psychological Characteristics of the Student Depending on the Color of Eye Iris//American Journal of Medicine and Medical Sciences.- 2020. 10(2) -P. 121-123.
 18. Shodiyeva M.S.Immunogenetic Aspects Helicobacter Pylori Associated Gastroduodenal Patthology in Children //The American Journal of medical sciences and pharmaceutical research .- 2020. August 20.- P. 58-63.
 19. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К., Абдуллаева М.Х., Ахмедов А.Т.                      Иммунный и цитокиновый статус у детей с врожденными дефектами межжелудочковой перегородки сердца // Сборник научных трудов Республиканская научно- практическая VIконференция “Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний” Ташкент.- 2011. – С. 53-54.
 20. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К.,Ахмедов А.Т. Программа для обследования детей с дефектом межжелудочковой перегородки, выбора тактики лечения и прогнозирования развития осложнений // Патентная программа, Узбекистан. DGU02417 от 2012 .15.02.
 21. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К. Особенности цитокинового статуса у детей с врожденным  дефектом межжелудочковой перегородки сердца // “Проблемы биологии и медицины”.-2012.- №1(68). – С. 85-86.
 22. Саъдуллоева И.К., Ахмедов А.Т. Особенности состояния иммунитета  детей с врожденным  дефектом межжелудочковой перегородки сердца // Сборник научных трудов 76-я итоговая студенческая научно-практическая конференция. Красноярск.- 2012.- С. 520-521.
 23. Саъдуллоева И.К., Ахмедов А.Т.  Иммунологические параметры крови детей с врожденным дефектом межжелудочковой перегородки сердца // Сборник научных трудов Iмеждународной научно-практической конференции «Актуальные вопросы медицины» Баку, Азербайджан.  -2012.- С. 137.
 24. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К., Хусаинова В.К. Особенности иммунитета детей с врожденными пороками  сердца // “Проблемы биологии и медицины”.- 2013.- №4.1 (76). – С. 67-68.
 25. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К., Хусаинова В.К., Юсупова Г.С. Особенности функционирования иммунной системы детей с врожденными дефектами межжелудочковой перегородки сердца // Журнал теоретической и клинической медицины Ташкент. 2014. -№5.– (14.00.00; №3). -С. 33-36.
 26. Саъдуллоева И.К., Ахмедов А.Т.    Особенности eстественного течения врожденного дефекта межжелудочковой перегородки сердца у детей // Сборник научных трудов молодых учёных и одарённых студентов  «Созвездия Авиценны» Бухара.-2014.- С. 103-104.
 27. Саъдуллоева И.К., Ибрагимов А. Регулирование цитокинового статуса у детей при врожденных пороках сердца // Сборник научных трудов молодых учёных и одарённых студентов  «Созвездия Авиценны» Бухара.-2014.- С. 104-107.
 28. Саъдуллоева И.К.  Иммуный статус при врожденных пороках сердца у детей // Сборник научных трудов  научно-практической конференции «Актуальные проблемы охраны материнства и детства» Бухара.- 2015.- С. 211-212.
 29. Саъдуллоева И.К. Состояние иммунитета при врожденных пороках  сердца у детей// «XXIаср-интеллектуал авлод асри» Республика илмий-амалий анжумани илмий ишлар тўплами Тошкент.- 2015.- С. 103-109.
 30. Саъдуллоева И.К. Формирование адаптивного иммунитета при естественном течении врожденных пороков сердца у детей// Сборник научных трудов Х Международная Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых. Москва.- 2015.- С. 68-69.
 31. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К. State of neuro-humoral regulation in congenital heart defects in children // European science review Austria. -2016. – № 7-8. (14.00.00; №19).  P. 133-135.
 32. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К. Оценка состояния иммунитета и функций желез внутренней секреции при врожденных пороках сердца у детей // Педиатрия. Ташкент.-2016. -№3. (14.00.00; №16). – С. 35-38.
 33. Саъдуллоева И.К.  Иммуно-эндокринные показатели крови как предикторы прогноза врожденных пороков сердца у детей // Сборник научных трудов молодых учёных и одарённых студентов  XXIVнаучно-практической конференции Бухара.-  2016.- С. 101-102.
 34. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К. Клинико-диагностическое и прогностическое значение иммунных показателей при врожденных пороках сердца у детей // «Соғлом она ва бола бахтли келажак асоси» Республика илмий-амалий анжумани илмий ишлар тўплами. Бухоро.- 2016. – С.79-81.
 35. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К. Состояние иммунитета и нейрогумаральной регуляции при врожденных пороках сердца у детей // Материалы IIIмеждународной научной конференции «Scientificachievements of the third millennium» 31 july 2016 L Journal.RU Сан Франциско.- С. 31-34.
 36. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К. Тиреоидо-кортикальный статус больных детей с врожденными пороками сердца // Сборник научных трудов Республиканской научно-практической конференции «Старшие научные сотрудники-соискатели в сфере здравоохранения» Ташкент.-2016.- С.194-195.
 37. Саъдуллоева И.К. Особенности состояния иммунитета и функциий желез внутренней секреции у детей при врожденных пороках сердца после оперативной коррекции // «XXIаср-интеллектуал авлод асри» Республика илмий-амалий анжумани илмий ишлар тўплами Тошкент.-2017. – С. 194-199.
 38. Sadulloeva I.K. Characteristics of immune system and functions of endocrine secretion in children with congenital heart disease after surgical correction // Ёш олимлар Республика илмий-амалий анжумани илмий ишлар тўплами.Термиз.- 2017.- С. 135-136.
 39. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К., Ибрагимов А.И. Тиреоидо-кортикальный статус при врожденных пороках сердца у детей // Материалы IV-международной научной конференции «Научный диалог: вопросы медицины» Самара.- 2017. – С. 8-9.
 40. Наврузова Ш. И. Саъдуллоева И.К Сулейманова Г.С. Correlation interrelation of immunological and hormonal indices in children with congenital heart diseases // European science review Austria. -2018. – № 7-8. (14.00.00; №19).- P. 139-141.
 41. Наврузова Ш. И., Саъдуллоева И.К., Сафарова Ш.У. Иммуномодулирующая терапия препаратом тимогеном больных детей с врожденными пороками сердца // Журнал теоретической и клинической медицины.- Ташкент.- 2018. – № 4. (14.00.00; №3). – С.114-116.
 42. Наврузова Ш.И., Саъдуллоева И.К.,Джураева Ф.Р., Хикматова Ш.У. Гормональные показатели при врожденных пороках сердца у детей // Школа науки.  -2019. – №4. – С. 21-24
 43. Наврузова Ш.И., Саъдуллоева И.К.  Распространенность врожденных пороков сердца у детей по бухарской области // Интернаука. -2019. – №5-1.- С. 15-16.
 44. Саъдуллоева И.К. Особенности тиреоидного статуса у детей с врожденными пороками сердца // Материалы международной научно-практической конференции «Вклад в науку ученых женщин государств Центральной азии» Ташкент.- 2019.-С.136-139.
 45. Navruzova Sh.I., Sadulloeva I.K., Akhmedov A.T., Khikmatova Sh.U. Immunity and pro-inflammatory cytokines in congenital heart defects in children // Journal of critical reviews.- 2020.-P.9349-9354.(VOL7, ISSUE19, 2020)
 46. Саидова Л.Б., Абдуллаева Н.З., Саидова М.К., Хамраева Д.Р.Острые химические отраления, встречающиеся у детей раннего и подрасткового возраста// Роль и место инновационных технологий в современной медицине. I том. -2018 ноябрь. –С.694.
 47. Saidova L.B. ,Saidova M.K.,  KuvvatovZ.K.,  Ashurova N.G.,  Кhamraeva D.R. Acute chemical poisoning  meeting in  children of early and adolescent age // Prospects of world science.-2019. August7.-Р. 123-126.
 48. Хамраева Д.Р.Частота распространения и особенности течения функциональных заболеваний билиарного тракта при синдроме Жильбера // Интернаука. Молодой исследователь: вызовы и перспективы.- 2020.06. 23 (170).-С. 35-38.

O'quv ishlari

Ma'naviy-ma'rifiy va murabbiylik ishlari

Tumanlarga amaliy yordam