ФЕТОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАР УЧУН МИНТАҚАВИЙ НОРМАТИВ

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №1

Maqola mavzusi

ФЕТОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАР УЧУН МИНТАҚАВИЙ НОРМАТИВ (48-51)

Mualliflar

Рабиев Санжар Насриддинович

Muassasa

Бухоро давлат тиббиёт институти

Annotatsiya

Долзарблиги. Замонавий визуализацион усуллар ҳомиланинг анатомометрик хусусиятлари ҳақида жуда кўп маълумот олиш имконини беради. Шунга қарамай, турли соматиплар билан аёлларда ривожланиш ҳомила ривожланиш босқичларида она соматотипи ва ҳомила фетометрик кўрсаткичлар ўртасидаги муносабатлар бўйича тизимли тадқиқотлар ўтказилмаган. Мақсад. Ультратовуш скрининг текшиурвлари боскичларида турли узунликдаги ва тана типидаги ҳомиладорларда ҳомиланинг фетометрик кўрсаткичларининг хусусиятларини аниқлаш. Материал ва усул. Ушбу тадқиқот 2017-2020 йиллар двомида 205 нафар ҳомиладор аёл ва туғруқ тарихини таҳлил қилиш асосида ўтказилди. Тадқиқот Бухоро вилоят перинатал маркази туғруқ бўлимида ўтказилди. Барча ҳомиладор аёллар битта ҳомиладорликга эга бўлиб, 21 ёшдан 36 ёшгача, тана вазни 58 кгдан 95 кгни ва бўйи 150 смдан 171 смни ташкил қилди. Хулоса. Тадқиқотда аниқланган ўсиш соматотопик гуруҳлар орасида тос ўлчамларининг индивидуал анатомик ўзгарувчанлигининг экстремал шакллари қисқа долихоморф ҳомиладор аёлларда (минимал қийматлар) ва баланд бўйли брахиморф ҳомиадор аёлларда (максимал қиймат) кузатилади.

Kalit so'zlar

фетометрия, ультратовуш, бипариетал ўлчам, бош айланаси, пешона-чакка ўлчами.

Adabiyotlar

 1. Luchi C., Persico N., Rembouskos G., Nicolaides K.H. Practical approach to obtain the mid-sagittal plane of the fetal face at 11-13 weeks' gestation by two-dimensional ultrasound //Ultrasound Obstet. Gynecol.- 2014.-Vol. 44, N5.-P.617-618.
 2. Khamdamova M. T., Rabiev S. N. Features of the course of pregnancy in women of different somatotypes // Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal https://saarj.com.ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 3, March 2021.
 3. Parikh L.I., Nolan J. 3., Tefera E., Driggers R. Fetal biometry: does patient ethnicity matter? // J. Matern. Fetal Neonatal Med. – 2014.- Vol. 27, N5.-P.500-504.
 4. Phillips A.M., Galdamez A.B., Ounpraseuth S.T., Magann E.F. Estimate of fetal weight by ultrasound within two weeks of delivery in the detection of fetal macrosomia //Aust N. Z. J. Obstet. Gynaecol.- 2014.- Vol. 54, N5.- P. 441-444.
 5. Pooh, R. K. Normal anatomy by three-dimensional ultrasound in the second and third trimesters //Semin. Fetal Neonatal Med. - 2012(a).- Vol.17, № 5.- P.269-277.
 6. Sato M., Kanenishi K., Hanaoka U., Noguchi J., Marumo G., Hata T. 4D ultrasound study of fetal facial expressions at 20-24 weeks of gestation //Int. J. 7
 7. Simon E.G., Perruche K., Arthuis C.J., Denais V. How many ultrasound examinations for low-risk pregnancies monitoring // Perrotin.Gynecol. Obstet. Fertil. -2014.- Vol.42, N1.- P. 8-13.
 8. Su X.J., Yuan W., Tan H., Liu X.Y., Li D., Li D.K., Huang G.Y., Zhang L.W., Miao M.H. Correlation between exposure to magnetic fields and embryonic development in the first trimester //PLoS One.- 2014.- Vol. 9, N6- P.101-110.
 9. Khamdamova M. T., Rabiev S. N. Somatometric characteristics of pregnant women with different body types // Europe's Journal of Psychology, 2021, Vol. 17(3), Р.215-220
 10. Ville I., Mirlesse V. Prenatal diagnosis: From policy to practice. Two distinct ways of managing prognostic uncertainty and anticipating disability in Brazil and in France / I. Ville, //Soc. Sci Med.- 2015.- Vol.-141.- P.19-26.
 11. Khamdamova M. T., Rabiev S. N. Рrenatal echography //New day for medicine 2021, №2 (30) .- P.59-63.
 12. Öcal, D., Nas F. T., Güler I. The place of four-dimensional ultrasound in evaluating fetal anomalies //Ir. J. Med. Sci.- 2015.- Vol.184,N 3.-P.607-612.

MAQOLALAR