Морбид семизлиги бўлган вентрал чуррали беморларни даволаш хусусиятлари

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №1

Maqola mavzusi

Морбид семизлиги бўлган вентрал чуррали беморларни даволаш хусусиятлари (9-14)

Mualliflar

Абдурахманов Диёр Шукуриллаевич, Мардонов Бобошер Амирович, Эгамбердиев Абдуқаххор Абдуқодирович

Muassasa

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Annotatsiya

Тадқиқот мақсади тактик ва техник жиҳатларни такомиллаштириш ва гернио пластика усулини танлашни оптималлаштириш орқали морбид семизлик билан оғриган беморларда қорин бўшлиғи чурраларини даволаш сифатини оширишдан иборат. Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқот Самарқанд Давлат тиббиёт университети 1-клиникаси хирургия бўлимида 2012-2021-йилларда жарроҳлик бўлимида қорин бўшлиғи чурраси билан оғриган 121 нафар беморнинг клиник-лаборатор текширувидан ўтказилган. Хулоса. Морбид семизлик билан оғриган беморларда қорин бўшлиғи чуррасини жарроҳлик йўли билан даволашнинг такомиллаштирилган тактик ва техник жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда тавсия этилган алгоритмни қўллаш операциядан кейинги асоратларнинг умумий сонини 14,8% дан 8,9% гача, шу жумладан операцион жароҳатдаги асоратларини 11,1% дан 4,5% гача камайтиришга эришилди, шунингдек, ҳар хил турдаги герниопластика ва абдоминопластикадан кейин жарроҳлик даволаш ва реабилитация даврларининг давомийлигини сезиларли даражада қисқартирди.

Kalit so'zlar

вентрал чурра, морбид семизлик, жарроҳлик амалиёти.

Adabiyotlar

  1. Абдурахманов Д., Усаров Ш., Рахманов К. Критерии выбора хирургического лечения больных с вентральными грыжами и ожирением // Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 17-22.
  2. Асланов А. Д. и др. Ненатяжная герниопластика и абдоминопластика у пациентов с морбидным ожирением //Московский хирургический журнал. – 2020. – №. 2. – С. 45-53.
  3. Галимов О. В. и др. Опыт выполнения хирургических вмешательств у пациентов с избыточной массой тела и ожирением //Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2019. – Т.21. – №. 8. – С. 71-76.14 2022, №1 (1) Вестник фундаментальной и клинической медицины
  4. Mardonov B. A., Sherbekov U. A., Vohidov J.J. Современные подходы к лечению пациентов с вентральными грыжами симультанными патологиями //Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. 17. – №. 3.
  5. Ширанов А. Б. и др. Тактика ведения больных с послеоперационными вентральными грыжами и ожирением //Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2017. – Т.19. – №. 11. – С. 92-96.
  6. Babazhanovich, K. Z., Erdanovich, R. K., Ab[1]dukodirovich, E. A., & Shukurillaevich, A. D.(2022). Clinical Efficacy and Technical Aspects of Endovideosurgical Treatment of Hiatal Hernia.Texas Journal of Medical Science, 5, 20-26.
  7. Davlatov S. S., Suyarova Z. Eliminate postoper[1]ative complications after ventral hernia repair in patients with morbid obesity //Scientific discussion (Praha, Czech Republic). – 2017. – Т. 1. – №. 8. С. 4-7.
  8. Nazyrov F. G. et al. Age-related structural changes in aponeuroses of the rectus abdominal muscles in patients with postoperative ventral her[1]nias //Клінічна та експериментальна патологія. 2018. – Т. 17. – №. 3.
  9. Sayinayev F. K. et al. Laparoscopic treatment of incisional ventral hernias //湖南大学学报(自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 7.
  10. Shamsiev A. M., Davlatov S. S., Saydul[1]laev Z. Y. Optimization of treatment of patients with postoperative ventral hernia // Science, technology and education. – 2017. – №. 10. – С. 94-99.

MAQOLALAR