Посткастрацион синдроми бўлган аёлларда остеопорозни даволаш ва олдини олишнинг замонавий имкониятлари

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №1

Maqola mavzusi

Посткастрацион синдроми бўлган аёлларда остеопорозни даволаш ва олдини олишнинг замонавий имкониятлари (15-19)

Mualliflar

Ахматова Дилноза Фуркатжоновна, Хамдамов Алишер Бахтиёрович

Muassasa

Бухоро давлат тиббиёт институти

Annotatsiya

Мақсад.Посткастрацион синдроми мавжуд аёлларда остеопорозни башорат қилиш ва унга эрта ташхис қўйишда қон зардобининг оптик зичлиги, биокимёвий маркёрларнинг ўрнини аниқлаш ва баҳолашдан иборат. Материал ва услуб. Ишимизнинг мақсади ва вазифаларини бажариш учун 2019-2021-йилларда поскастрацион синдроми мавжуд аёлларда остеопороз ривожланиш хавф омиллари бўлган 60 нафар аёл ўрганилди. Барча аёллар Ромитан тумани марказий поликлиника ва Бухоро вилоятининг перинатал марказида текширувдан ўтказилди. Биз суяк тўқимасининг минерал зичлигини тизимли баҳоланишини стандарт дастур бўйича «Sonost» (Жанубий Корея, 2018) аппаратида ультратовушли остеоденситометрия (УТОД) усулида ўтказдик. Хулоса. Поскатсрацион синдроми мавжуд аёлларда остеопения ва остеопороз ривожланишини эрта аниқлаш мақсадида асосий маркер - қон зардоби фациясининг оптик зичлиги тузилмаси шаклланишининг радиал симметрик чизиқлар сонининг кўриш майдонида 10 тадан кам бўлиши ҳисобланиб, у аёл организмидаги метаболик ўзгаришларни эрта босқичида башорат этувчи индикаторлардан бири бўлиб ҳисобланади.

Kalit so'zlar

остеопороз, остеопения, кальций етишмовчилиги ҳолати, ўрин босувчи гормонал терапия.

Adabiyotlar

 1. Лесняк О.М., Беневоленская Л.И. Остеопороз: клинические рекомендации. 2-е изд., перераб. и доп. ГЭОТАР-Медиа, 2020. 272 с.
 2. Ершова О.Б. Современные стратегии профилактики остеопороза. Профилактическая медицина. 2019; 6: - С. 14–20.
 3. Хамдамова М.Т., Ахматова Д.Ф. Остеопороз как причина посткастрационного синдрома у женщин репродуктивного возраста // Проблемы биологии и медицины. 2021, №1.1 (126). - С. 293-296.
 4. Хамдамова М.Т., Ахматова Д.Ф. Остеопороз у молодых женщин репродуктивного возраста, факторы риска // Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (47) 2021- С. 146-160.
 5. Хамдамова М.Т. Турли контрацепциялардан фойдаланувчи климактерик ёшдаги аёлларда эндометрийнинг морфологик тавсифи // Биология ва тиббиёт муаммолари.2020, № 5 (122). - Б. 221-225.
 6. Association between vitamin D receptor gene polymorphisms (Fok1 and Bsm1) and osteo[1]porosis: a systematic review. // Mohammadi Z, Fayyazbakhsh F, Ebrahimi M, Amoli M/M/, Khashayar P., Dini M., Zadeh R.N., Keshtkar A, Barikani HR. //J Diabetes Metab Disord. - 2014 Oct 17;13(1):98. doi: 10.1186/s40200-014-0098-x.eCollection 2014.
 7. Calcium supplements withor without vitamin D and risk of cardiovascular events: rea[1]nalysis of the Women’s Health Initiative limited access dataset and meta-analysis / Bolland M. J., Grey A., Avenell A., Gamble G. D., Reid I. R. // BMJ. 2011; 342 (apr19): d2040.
 8. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis / Bolland M. J., Avenell A., Baron J. A., Grey A., MacLennan G. S., Gamble G. D., Reid I. R. // BMJ. 2010; 341: c. 3691.
 9. Genome-wide Association Studies for Osteoporosis: A 2013 Update. / Liu Y.J., Zhang L., Papasian C.J., Deng H.W. // J Bone Metab. – 2014. - May;21(2): Р. 99-116.
 10. Global consensus statement on meno[1]pausal hormone therapy. / De Villiers T. J., Gass M.L.S., Haines C.J., Hall J.E., Lobo R.A. et al. // Climacteric. - 2013; 16: 203–204.
 11. Oral estradiol and dydrogesterone com[1]bination therapy in postmenopausal women: Re[1]view of efficacy and safety. / Stevenson J.C., Pa[1]nay N., Pexman-Fieth C. // Maturitas. – 2013. – 76; 10– 21.
 12. Khamdamova M. T. Аge echographic characteristics of the uterus and ovaries in women of the first and second period of middle age // Bi[1]ology and integrative medicine. ISSN 2181-8827 2020. №2 – March- April(42). - Р. 75-86.
 13. Khamdamova M.T. Еchographic fea[1]tures of the range of variability in the size of the uterus and ovaries in women of menopausal age using oral and injectable forms of contraception //American Journal of Medicine and Medical Sci[1]ences 2020, 10(8): 580-583 DOI: 10.5923/j.ajmms.20201008.09
 14. Khamdamova M.T. Ultrasound аssess[1]ment оf changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // Journal of biomedicine and practice special is[1]sue-2 Тошкент-2020 ISSN 2181-9300 doi journal 10.26739/2181-9300

MAQOLALAR