ТИШ КАСАЛЛИКЛАРИ ВА ТИШ ҚАТТИҚ ТЎҚИМАЛАРИ ВА ПЕРИОДОНТАЛ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №1

Maqola mavzusi

ТИШ КАСАЛЛИКЛАРИ ВА ТИШ ҚАТТИҚ ТЎҚИМАЛАРИ ВА ПЕРИОДОНТАЛ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ (52-56)

Mualliflar

Ражабов Отабек Асрорович, Асроров Шукрулло Абдухолик ўғли

Muassasa

Бухоро давлат тиббиёт институти

Annotatsiya

Долзарблиги. Ҳозирги вақтда тиш қаторлари нуқсонларини бартараф қилишнинг энг истиқболли усули – тиш протезлари саналади. Уларни ўрнатиш бўйича тиш қаторлари нуқсонларини нафақат функционал, балки эстетик жиҳатдан бартараф қилади, бу ижтимоий аҳамиятни оширади. Мақсад: протезларнинг оғиз бўшлиғи ва милк фаолиятига таъсирини баҳолаш. Материал ва услублар. Биз 2019 йилан 2021 йилгача бўлган даврда 214 нафар беморларни ўргандик. Улардан 141 нафари аёллар бўлиб, бу 65,9% ни, 73 нафари еса еркаклар - 34,1% ни ташкил етади. Улар 1 (асосий), 2 (таққослаш) ёки 3 (назорат) гуруҳларга бўлинди. Бизнинг тадқиқотимизда Кеннеди таснифи нуқсонларни аниқлаш учун ишлатилган. Хулоса. Шундай қилиб, металокерамика ёрдамида комплекс даволаш оғиз бўшлиғи салбий ҳолатининг субъектив ва объектив мезонларнинг 92,7%га, цирконий диоксиди протезлар билан протезланган беморларда 94,6%, титан билан қопланган кавшарли кўприксимон протезлар ва қуйма кўприксимон протезлардан ясалган ортопедик конструкциялар 88,2%га яхшилади.

Kalit so'zlar

металлокерамика, пародонт тўқимаси, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати, циркон протезлар.

Adabiyotlar

 1. Rajabov O.A., Inoyatov A.S., Sobirov Sh.S. «Comparative assessment of structural and functional changes in periodontal tissues during prosthetics with metal-ceramic and zirconium dentures» International Journal of Progressive and Technologies 22 (2) 19-28.
 2. Ражабов О.А., Хайитова М.А. «Клинические изменения полости рта при использование металлокерамических зубных протезов” “Tibbiyotda yangi kun” ilmiy referativ, marifiy-ma’naviy jurnal 1(29)2020 322-324.
 3. Rajabov O.A. «Clinical and functional changes in the oral cavity using ceramic metal dentures» Асаdemicia An International Multidisciplinary Research Journal. 2020. – С. 209-215.
 4. Ражабов О.А. “Заболевания слизистой оболочки полости рта, обусловленные метолокерамическими и цирконными зубными протезами” “Tibbiyotda yangi kun” ilmiy referativ, manfiy ma’naviy jurnal. - 2020. 44(33) – С. 106-113.
 5. Asrorovich R.O., Shodiyevich A. «Comparative assessment of structural and functional changes in periodontal tissues during prosthetics with metal-ceramic and zirconium dentures» “European Journal of molecular &Clinical Medicine” 7(7) – С. 583-594.
 6. Razhabov O.A., Khayitova M.A. «Due to intolerance of dental materials used for therapeutic treatment» “International Journal on integrated Education 3” (issue XI) 160-162.
 7. Ражабов О.А., Иноятов А.Ш., Ирсалиева Ф.Х. “Клинико-функциональные изменения полости рта при использовании металлокерамических зубных протезов” “ Стоматология” 2(2) 56-59.
 8. Rajabov O.A. “The State of Immune Homeostasis of the Mucosa in Prosthics with Metaloceramic and Zirconic Dental Prosthesis”. Central Asian journal of medical and natural sciences 4(4) 367-377.
 9. Rajabov O., Irsaliev H. Comparative Assessment of the Cytokine Profile in Dynamics in Patients with Orthopedic Constructions from Different Construction Materials. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, - 2021. – С. 3197-3202.
 10. Shirinova H. H., Khabibova N. N. Comparative analysis of the clinical efficacy of various methods of complex treatment of chronic generalized periodontitis in overweight patients. Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS), - 2021. №4(3)
 11. Ширинова Ҳ.Ҳ. Сравнительный анализ клинической эффективности различных методов лечения больных генерализованных пародонтит средней тяжести. Тиббиётда янги кун. 2017, №1 (17)

MAQOLALAR