Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №4

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №4

Ushbu son maqolalari
ЯНГИ ПСИХООТРОП ДОРИ ВОСИТАЛАР

Абдуқахарова Гулноза Қурбановна, Ашуров Зариф Шарифович, Хайрединова Инара Илгизовна, Равшанов Жахонгир Азимжон ўғли

ЭРКАКЛАР БЕПУШТЛИГИДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ДОИРАСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Абдуллаева Васила Каримовна, Алиев Бурхон Артурович

АУТОАГРЕССИВ ХУЛҚ-АТВОРГА ЭГА ЎСПИРИНЛАРНИНГ ШАХС ХУСУСИЯТЛАРИ

Абдуллаева Васила Каримбековна, Мухторов Бобур Адилбекович

ЭНДОГЕН ХАВОТИРЛИ ДЕПРЕССИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК ТИПОЛОГИЯСИ ВА УЛАРНИ ТАШХИСЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ

Аграновский Марк Лазаревич, Аграновский Константин Маркович, Мўминов Рахимжон Қаюмович

РЕКУРРЕНТ ШИЗОФРЕНИЯДА УЗОҚ МУДДАТЛИ РЕМИССИЯЛАР

Аграновский Марк Лазаревич, Долимова Мақсуда Алимовна, Маматханов Мақсуд Мариф ўғли

ШИЗОФРЕНИЯДА НЕГАТИВ БУЗИЛИШЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИ

Аграновский М.Л., Муминов Р.К., Махмудова Х.Х., Топволдиев М.К.

ПСОРИАЗНИНГ ТУРЛИ ШАКЛЛАРИДАГИ НЕВРОТИК БУЗИЛИШЛАРНИ ДАВОЛАШГА ИНТЕГРАЛЛАШГАН ЁНДАШУВ

Аграновский Марк Лазаревич , Рахматов Акрам Баратович , Махмутов Рустам Хамитович

ЭНДОГЕН ГЕНЕЗЛИ ХАВОТИРЛИ ДЕПРЕССИЯЛАРНИНГ КЛИНИК ТИПОЛОГИЯСИ

Аграновский Марк Лазаревич, Аграновский Константин Маркович, Муминов Рахимжон Каюмжонович

ТУГАЛЛАНМАГАН ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШДАН КЕЙИНГИ БЕМОРЛАРДА ЭНДОКРИН БУЗИЛИШЛАРИНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТАЛАРИ

Аграновский Марк Лазаревич, Джўраев Нодирбек Неъматжонович, Усманова Матлюба Байтумановна

ОНАЛАРДА ХАВОТИРЛИ БУЗИЛИШЛАР ВА ДЕПРЕССИЯНИНГ ХАБАРДОРЛИКНИ ОШИРИШ ТЕХНИКАСИ АСОСИДА ЎСМИРЛАРНИ ТАРБИЯСИ САМАРАСИГА ТАЬСИРИ

Ашуров Зарифбой Шарифович , Усербаева Роза Куралбаевна , Шукуров Баходир Лутпуллаевич , Расулова Кибриё Абдурахмон кизи

ШИЗОФРЕНИЯНИ ҚЎЗИШИНИ БАШОРАТЛАШДА ЯНГИ КЛИНИК ТИПОЛОГИЯ

Долимова Махфуза Алимовна, Аграновский Марк Лазаревич, Ғуломқодиров Музаффар Махмуд ўғли

ЯНГИ ПСИХОАКТИВ МОДДАЛАРНИНГ (МЕФЕДРОН, АЛЬФА-ПВП, СПАЙС) ТАРҚАТИЛИШИ ВА ФОЙДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Захидова Гўзал Алиджановна , Болтаев Азизбек Атаевич , Сошников Сергей Сергеевич

ТИББИЁТ ВА ТИББИЙ БЎЛМАГАН ЙЎНАЛИШЛАРДАГИ ТАЛАБАЛАР ЎРТАСИДА ХАВОТИРЛИК ДАРАЖАСИНИНГ ҚИЁСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Зикирова Азиза Ибодилло қизи , Усербаева Роза Куралбаевна , Хасанова Мехрангиз Шухратовна

ҲОМИЛАНИНГ ЎСИШДАН ОРТДА ҚОЛИШ СИНДРОМИ ХАВФ ГУРУХЛАРИ, ЭРТА ВА КЕЧКИ АСОРАТЛАРИ

Каюмова Дилрабо Толмасовна, Набиева Ранохон Музаффар кизи

ГИЁҲВАНДЛИКНИНГ ҲУДУДИЙ ТАҚСИМЛАНИШИНИ БЕЛГИЛОВЧИ АЙРИМ ОМИЛЛАР

Кенжаева Наргиза Қуватовна , Ризаев Жасур Алимжанович , Магзумова Шахноза Шахзадэевна , Баймиров Санжар Лапасович

ЎЗБЕКИСТОНДА РУҲИЙ КАСАЛЛИКЛАР ТАРҚАЛИШИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Магзумова Шахноза Шахзадэевна , Ганиханов Абдураҳим Абдуҳамидович

ТУҒРУҚДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА РУҲИЙ БУЗИЛИШЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ МЕЗОНЛАРИ

Мухамадиева Нигина Баходировна, Ибодуллаева Ноила, Касимова Нодирабегим Адизжоновна

АНТИСОЦИАЛ ХУЛҚЛИ МИЖОЗЛАРНИ СУД-ПСИХИАТРИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Мухтарова Хакикат Каримжоновна, Мухамадиева Нигина Баходировна, Истамов Мирмухсин Баходирович

АСАЛАРИЛАР ПОДМОРИДАН ХИТИН ВА ХИТОЗАННИ APIS MELLIFERA ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Нурутдинова Феруза Муидинова, Жаҳонкулова Зайнура Валиевна, Расулова Юлдуз Зикруллаевна

ГИПЕРТИРЕОЗДА РУҲИЙ БУЗИЛИШЛАРНИ ОПТИМАЛ БАҲОЛАШ

Нурмаматова Нигина Донёр қизи, Мухамадиева Нигина Баҳодировна

ПСИХОГЕН СТРЕСС ВА АКАНТОЛИТИК ПЎРСИЛДОҚ

Хамидов Фаррухбек Шаввазович, Ганиев Машхур Абдусалом угли

АКНЕДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ СТАТУС

Хамидов Фаррухбек Шаввазович, Хамидова Муслима Зухриддин кизи

ТИББИЁТ ВА ТИББИЁТ ЙЎНАЛИШИДА БЎЛМАГАН ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРНИНГ ОНГЛИЛИК ҲАМДА ХАВОТИРЛИК ДАРАЖАСИ ОРАСИДАГИ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Хасанова Мехрангиз Шухратовна , Зикирова Азиза Ибодилло кизи , Усербаева Роза Куралбаевна , Валиулин Рашид Илдарович

АКНЕДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ СТАТУС

Хамидов Фаррухбек Шаввазович, Хамидова Муслима Зухриддин кизи

ТИББИЁТ ВА ТИББИЁТ ЙЎНАЛИШИДА БЎЛМАГАН ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРНИНГ ОНГЛИЛИК ҲАМДА ХАВОТИРЛИК ДАРАЖАСИ ОРАСИДАГИ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Хасанова Мехрангиз Шухратовна, Зикирова Азиза Ибодилло кизи, Усербаева Роза Куралбаевна, Валиулин Рашид Илдарович

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ОВАРИАЛ ЗАХИРАНИ КАМАЙИШИ БАШОРАТЛАРИ

Атаходжаева Фотима Абдураимовна, Қаюмова Дилрабо Толмасовна, Мирзахмедова Наргиз Алисултановна, Хикматиллаева Нозима

КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ХАВОТИР-ДЕПРЕССИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Шадманова Л.Ш., Ядгарова Н.Ф., Зокиров М.М., Ражабов М.Н., Умуров Н.А

АЛКОГОЛИЗМ БИЛАН ОГРИГАН БЕМОРЛАРДА ДЕПРЕССИВ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТИПОЛОГИЯСИ

Шамсиев Аскар Толвасович, Султонов Шохрух Хабибуллаевич, Ходжаева Назира Исломовна

ГИПНОЗ ВА УНИНГ ТИББИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ

Эргашев Аскар Даврон ўғли, Махаматжанова Нодира Махамадаминовна

ИСТЕРИК ШАХСЛАРДА ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ ХУЛҚ-АТВОРИ

Ядгарова Наргиза Фахруддиновна, Шадманова Лола Шавкатовна, Ражапов Музаффар Нематович, Тажибаев Арман Абдувохидович, Хайрединова Инара Илгизовна, Умуров Набижон Акбарович