ПСИХОАКТИВ МОДДАЛАРГА ҚАРАМ ШАХСЛАРДАГИ ДИСФУНКЦИОНАЛ АҚИДАЛАР ВА МЕНТАЛ ТАСВИРЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИГА КОГНИТИВИСТИК НАЗАР

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №4

Maqola mavzusi

ПСИХОАКТИВ МОДДАЛАРГА ҚАРАМ ШАХСЛАРДАГИ ДИСФУНКЦИОНАЛ АҚИДАЛАР ВА МЕНТАЛ ТАСВИРЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИГА КОГНИТИВИСТИК НАЗАР (25-29)

Mualliflar

Автономов Денис Александрович , Болтаев Азизбек Атаевич

Muassasa

Москва Соғлиқни сақлаш бошқармасининг "Москва наркология илмий-амалий Маркази", Россия, Москва ш. 2Бухоро давлат тиббиёт институти, Инсон тадқиқоти ва тараққиёти маркази, Ўзбекистон, Бухоро ш.

Annotatsiya

Мақолада гиёҳвандлик феноменида мукофот ва ўзига қарамлик (эҳтирос) жараёнлари тавсифи берилган. Ижобий ва салбий муцащкамлашнинг роли кўрсатилган ва гиёҳвандларнинг дисфункционал эътиқодларининг асосий хусусиятлари таъкидланган. Когнитив-хулқ-атвор ёндашуви доирасида психофаол моддалардан фойдаланишга рухсат берувчи руҳий тасвирлар ва эътиқодларни щисобга оладиган иштиёқни фаоллаштириш схемаси таклиф қилинган.

Kalit so'zlar

гиёщвандлик, гиёҳвандлик касалликлари, иштиёқ, эътиқодлар, руҳий тасвирлар, когнитив хатти-ҳаракатлар терапияси, психотерапия.

Adabiyotlar

 1. Beck A.T. The current state of cognitive therapy: a 40-year retrospective //Archives of general psychiatry. – 2005. – Т. 62. – №. 9. – С. 953-959.
 2. Berridge K.C., Robinson T.E. Liking, wanting, and the incentive-sensitization theory of addiction //American Psychologist. – 2016. – Т. 71. – №. 8. – С. 670.
 3. Brewin C.R. et al. Intrusive images in psychological disorders: characteristics, neural mechanisms, and treatment implications //Psychological review. – 2010. – Т. 117. – №. 1. – С. 210.
 4. DiClemente, Carlo C. Addiction and change: How addictions develop and addicted people recover. /Guilford Publications, 2018.
 5. Ellis A. et al. Rational-emotive therapy with alcoholics and substance abusers /Pergamon Press, 1988.
 6. Heinz A. et al. Identifying the neural circuitry of alcohol craving and relapse vulnerability //Addiction biology. – 2009. – Т. 14. – №. 1. – С. 108-118.
 7. Holmes E.A. et al. The causal effect of mental imagery on emotion assessed using picture-word cues //Emotion. – 2008. – Т. 8. – №. 3. – С. 395.
 8. Holmes E.A., Mathews A. Mental imagery in emotion and emotional disorders //Clinical psychology review. – 2010. – Т. 30. – №. 3. – С. 349-362.
 9. Kim H.S., Hodgins D.C. Component model of addiction treatment: A pragmatic transdiagnostic treatment model of behavioral and substance addictions //Frontiers in psychiatry. – 2018. – Т. 9. – С. 406.
 10. Kosslyn S.M., Behrmann M., Jeannerod M. The cognitive neuroscience of mental imagery //Neuropsychologia. – 1995. – Т. 33. – №. 11. – С. 1335-1344.
 11. Koob G.F., Volkow N.D. Neurocircuitry of addiction. //Neuropsychopharmacology. – 2010. – T.35. №. 1. – С. 217-238.
 12. Nanay B. Multimodal mental imagery //Cortex. – 2018. – Т. 105. – С. 125-134.
 13. Pearson D.G. Mental imagery and creative thought //Proceedings-British Academy. – Oxford University press inc., 2007. – Т. 147. – С. 187.
 14. Sinha R. The clinical neurobiology of drug craving //Current opinion in neurobiology. – 2013. – Т. 23. – №. 4. – С. 649-654.
 15. Verdejo-García A., Bechara A. A somatic marker theory of addiction //Neuropharmacology. – 2009. – Т. 56. – С. 48-62.
 16. Volkow N.D., Koob G.F., McLellan A.T. Neurobiologic advances from the brain disease model of addiction //New England Journal of Medicine. – 2016. – Т. 374. – №. 4. – С. 363-371.
 17. Wright F.D. et al. Cognitive therapy of substance abuse: theoretical rationale //NIDA research monograph. – 1993. – Т. 137. – С. 123-123

MAQOLALAR