Ilmiy innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish boʼlimi