SEMIZLIK BILAN OG’RIGAN HOMILADOR AYOLLARDA MIKRO VA MAKRO-TOMIRLARNING BUZILISHI

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №6

Maqola mavzusi

SEMIZLIK BILAN OG’RIGAN HOMILADOR AYOLLARDA MIKRO VA MAKRO-TOMIRLARNING BUZILISHI (14-19)

Mualliflar

Pobedenny Aleksey Anatolyevich, Leshchinskiy Petr Tadievich, Gordienko Elena Valentinovna,

Muassasa

Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining "Avliyo Luqo nomidagi Lugansk davlat tibbiyot universiteti" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi

Annotatsiya

Mikro va makrovaskulyar qon oqimining holati 167 homilador ayolda o'rganildi, shu jumladan semizlik bilan - 63, normal tana og'irligi bilan - 104. Semizlik bilan og'rigan homilador ayollarda katta trombotsitlar hajmi va sonining ko'payishi qayd etilgan, bu bemorlarda giperagregatsiya sindromini tavsiflaydi va tomir ichidagi o'zgarishlar bilan bir qatorda bachadon arteriyalarida va kindik tizimchasidagi arteriyalarda bachadon qon oqimining buzilishini hosil qiladi. Bunday buzilishlar tug'ruq paytida platsenta yetishmovchiligi va asoratlarni rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Kalit so'zlar

mikro- va makrogemodinamika, homilador ayollar, semirish.

Adabiyotlar

  1. Ляличкина Н. А. Осложнения беременности и родов у женщин с ожирением и с чрезмерной прибавкой массы тела / Н. А. Ляличкина, Е. А. Иванова // Материалы XLV научно-практической конференции. - 2017. - С. 246-250.
  2. Stothard, K. J. Maternal overweight and obesity and the risk of congenital anomalies: A systematic review and meta-analysis / K. J. Stothard, P. W. Tennant, B. Ruth., J. Rankin // JAMA. – 2009. – Vol. 301. – Р. 636–650.
  3. Можейко Л. Ф.Особенности течения беременности и показатели функции внешнего дыхания у женщин с абдоминальным ожирением / Л. Ф. Можейко, Н. В. Царёва, С. Н. Царёва // Медицинский журнал. - 2015. - № 3. - С. 91-95.
  4. Robinson, H. E. Maternal outcomes in pregnancies complicated by obesity / H. E. Robinson, et al. // Obstetrics and Gynecology. – 2005. – 106(6). – P. 1357–1364.
  5. Милованов А.П. Патология системы мать‑плацента‑плод. – М., 2005. ‑ 230с.
  6. Maternal obesity: pregnancy complications, gestational weight gain and nutrition / I. Guelinckx, R. Devlieger, К. Вескеrs, G. Vansant // Obes. Rev. – 2008. - № 9. – P. 140-150.
  7. Пренатальная эхография // Под ред. М.В. Медведева. – М.: Реальное время, – 2005. – С. 109-124.
  8. Uterine and umbilical artery velocinematry in pre-eclampsia / K. Van Asselt, S. Gudmundsson, P. Lindqvist, K. Marsal // Acta Obstet. Gynec. Scand. – 1998. – V. 77. – №6 – P. 614619.

MAQOLALAR