TRAVMATIK BOSH MIYA SHIKASTLANISHIDA URUG’DONLARDAGI PATOMORFOLOGIK O’ZGARISHLAR

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №6

Maqola mavzusi

TRAVMATIK BOSH MIYA SHIKASTLANISHIDA URUG’DONLARDAGI PATOMORFOLOGIK O’ZGARISHLAR (39-44)

Mualliflar

Raximova Gulnoz Shamsiyevna

Muassasa

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya

Ushbu maqolada modellashtirilgan miya shikastlanishi sharoitida o’tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalari keltirilgan. Uch oylik 150 ta oq zotsiz kalamushlarga “yo’l-transport hodisasi va katatravma” modelida shikast yetkazuvchi bosh miya shikastlanishi o’tkazildi. O’tkir bosqichda kalamush urug’donlari ajratib olindi va morfometrik va morfofunktsional jihatlari o’rganildi. Natijalar shuni ko’rsatdiki, patomorfologik o’zgarishlar urug’donlarning barcha to’qimalarida, jumladan urug’ naychalari, stroma, endokrin tuzilmalari, epiteliya-spermatogen qatlamida aniq namoyon bo’ldi va bu ko’rsatkichlar jarohatdan keyingi sutkalarga qarab farq qildi.

Kalit so'zlar

morfometriya, urug’donlar, modellashtirish, travmatik miya shikastlanishi, epiteliya-spermatogen qatlam.

Adabiyotlar

  1. Gao Y, Mruk DD, Cheng CY. Sertoli cells are the target of environmental toxicants in the testis - a mechanistic and therapeutic insight. Expert Opin Ther Targets. 2015;19(8):1073-90. doi: 10.1517/14728222.2015.1039513. Epub 2015 Apr 26.
  2. Barber TM, Kyrou I, Kaltsas G, Grossman AB, Randeva HS, Weickert MO. Mechanisms of Central Hypogonadism. Int J Mol Sci. 2021 Jul 30;22(15):8217.
  3. Sansone A, Di Dato C, de Angelis C, Menafra D, Pozza C, Pivonello R, Isidori A, Gianfrilli D. Smoke, alcohol and drug addiction and male fertility. Reprod Biol Endocrinol. 2018 Jan 15;16(1):3.
  4. García-Díaz EC, Gómez-Quiroz LE, Arenas-Ríos E, AragónMartínez A, Ibarra-Arias JA, del Socorro I Retana-Márquez M. Oxidative status in testis and epididymal sperm parameters after acute and chronic stress by cold-water immersion in the adult rat. Syst Biol Reprod Med. 2015;61(3):150-160.
  5. Машарипов А.С., Искандаров А.И. Экспертная оценка давности черепно-мозговой травмы по морфологическим изменениям внутренних органов. Сибирский медицинский журнал, 2010, № 2. - С.51-52.
  6. Федотов А.В., Астраханцев А. Ф. Морфологические изменения мужских половых желез при черепно-мозговой травме // Судебно-медицинская экспертиза, 2017, №2. – С.18-20.
  7. Shamsievna R. G. Secondary Tissue Damage in Acute Traumatic Brain Injury //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 469-473.
  8. Ribeiro CT, De Souza DB, Costa WS, Sampaio FJB, PereiraSampaio MA. Immediate and late effects of chronic stress in the testes of prepubertal and adult rats. Asian J Androl. 2018 Jul-Aug;20(4):385-390
  9. G. Sh., R. (2023). Morphometric Studies of the Testes of White Mongrel Rats in the Acute Stage of Traumatic Brain Injury. International Journal of Integrative and Modern Medicine, 1(2), 57–60.
  10. Hou G, Xiong W, Wang M, Chen X, Yuan TF. Chronic stress influences sexual motivation and causes damage to testicular cells in male rats. J Sex Med. 2014;11(3):653-663.

MAQOLALAR