Department staff

Qodirova Shaxlo Salomovna
Qayumov Holmurod Naimovich
Tuksanova Zebiniso Izatulloyevna
Djumayev Baxodir Zayniddinovich
Djabbarova Muyassar Boboqulovna
Radjabova Gulchexra Baxadirovna
Salomova Nilufar Qaxxorovna
Hikmatova Madina Furqatovna
Boltayeva Mayram Mirali qizi
Radjabova Dilorom Djalilovna