Mavlonova Gulnaz Shavkatovna

Mavlonova Gulnoz

Mavlonova Gulnaz Shavkatovna

Deputy Dean (for Academic Affairs)