Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №6

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №6

Ushbu son maqolalari
SEMIZLIK BILAN OG'RIGAN HOMILADOR AYOLLARDA MIKRO VA MAKRO-TOMIRLARNING BUZILISHI

Pobedenny Aleksey Anatolyevich, Leshchinskiy Petr Tadievich, Gordienko Elena Valentinovna,

KARDIORITHGRAMNING O'ZGARCHILIGI SABABLARINI O'RGANISH

Raximjonova J.A. , Xamchiev K.M. , Ibrayeva S.S. , Jiengalieva A.K. , Xamchieva Z.K.

ZAMONAVIY SHARTLARDA TIBBIYOT UNIVERSITETI TALABALARINI OZIQLANISHNING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Сабит А.Е. , Ибраева С.С. , Сатыбалдиева Н.М. , Мурзанова Д.А. , Жумашов С.Н.

KOKSINELLIDLARNING ENTOMOFAG SIFATIDA OZIQLANISHI

Сайфуллаева Сабинабону Ҳусниддиновна

BOSH SUYAGI SUYAGI HOLATINING ASSIMETRIYASINING KLINIK KO'RINISHLARI

Strepetov Ilya Olegovich , Elyasin Pavel Aleksandrovich , Strepetov Oleg Mixaylovich