ҲОМИЛАДОРЛИК ВАҚТИДА РЕСПИРАТОР-ВИРУСЛИ ИНФЕКЦИЯЛАР (COVID-19) ЎТКАЗГАН АЁЛЛАР ПЛАЦЕНТАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

ҲОМИЛАДОРЛИК ВАҚТИДА РЕСПИРАТОР-ВИРУСЛИ ИНФЕКЦИЯЛАР (COVID-19) ЎТКАЗГАН АЁЛЛАР ПЛАЦЕНТАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (246-250)

Mualliflar

Индиаминова Г.Н. , Агабабян Л.Р.

Muassasa

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Annotatsiya

Инсоният цивилизацияси мобайнида респиратор- вирусли инфекциялар турли хил вирусли қўзғатувчилар воситасида намоён бўлган. XXI асрда эса инсоният тарихида COVID-19 касаллиги глобал муаммога айланди, унинг қўзғатувчиси SARs-CoV-2 вируси бўлиб, бутун жахон бўйлаб тарқалиб пандемиянинг сабаби бўлиб хизмат қилди, бугунги кунда эса бу вирус мавсумий қўзғалувчи респиратор-вирусли инфекцияга айланиб қолди. Бу вирус шунингдек, аёлларда ҳомиладорлик вақтида жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Айни пайтда бутун инсониятдан фарқли равишда ҳомиладор аёллар ноёб «иммунологик» ҳолат сифатида ва ҳомиладорлик даврида барча орган ва тизимлар фаолиятининг ўзгариши билан ажралиб турадиган алоҳида гуруҳни ташкил этиб, вирусли инфекцияларга нисбатан юқори сезувчанлиги сабабли респиратор-вирусли касалликларни ўтказган ҳомиладор аёлларда она-йўлдош-ҳомила тизимининг функционал ҳолатини ўрганиш замонавий тиббиёт амалиётида ечими топилиши зарур бўлган муаммо ҳисобланади.

Kalit so'zlar

Респиратор-вирусли инфекцилар, ҳомиладорлик, плацентанинг гистологик текшируви, коронавирус инфекцияси, ҳомила.

Adabiyotlar

  1. Абдуллаева Л.М., Ким В.С. Перинатальные исходы у пациенток с COVID – 19 //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2021 – Т. 1. - №6. – С. 12-14.
  2. Дустова Н.К., Ихтиярова Г.А. Инфицирование плаценты у беременных, перенесших коронавирусную инфекцию в период пандемии //Журнал теоретической и клинической медицины. –2021.– Т.1. – № 6. – С.56-59.
  3. Индиаминова Г. Н. Влияние Covid-19 На Состояние Системы Гемостаза У Беременных В Разных Триместрах //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С.95-98.
  4. Луцай Е. Д. и др. К вопросу о морфологии плаценты человека //Оренбургский медицинский вестник. – 2021. – Т.9. – №1 (33). – С.10-17.
  5. Agababyan L. R., Indiaminova G. N. Homiladorlik davrida koronavirus (Covid-19) infeksiyasining xususiyatlari va perinatal natijalar (adabiyotlar sharhi) //Биомедицина ва амалиёт журнали. – 2021. – Т.6. – №3. – С. 19-24.

MAQOLALAR