HOMILADORLIK VA LAKTATSIYA DAVRIDA PESTITSIDLARNI ONA ORGANIZMI ORQALI TA’SIR QILISH SHAROITIDA NASLNING ENDOKRIN TIZIMIGA TOKSIK TA’SIRI.

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

HOMILADORLIK VA LAKTATSIYA DAVRIDA PESTITSIDLARNI ONA ORGANIZMI ORQALI TA’SIR QILISH SHAROITIDA NASLNING ENDOKRIN TIZIMIGA TOKSIK TA’SIRI. (250-254)

Mualliflar

Islomova Sh.A.

Muassasa

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya

Hozirda dunyoda aholining ekologik salomatligini muhofaza qilishning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Pestitsidlar atrof-muhitni zaharlaydigan moddalarning asosiy qismini tashkil qiladi, ularsiz qishloq xo'jaligining uzoq muddatli rivojlanishini tasavvur qilib bo'lmaydi.

Kalit so'zlar

pestitsidlar, zaharlanish, postnatal rivojlanish, metabolitlar.

Adabiyotlar

  1. Зокирова Н.Б. Токсичность и опасность нового инсектицида Вигор. //Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. - 2009. - № 2. - С. 69-71.
  2. Zokirova, N. B., and N. A. Ruzieva. "the effect of maternal exposure to pesticides on the postnatal development of the thyroid gland of offspring." morphology 157.2-3 (2020): 83-83.
  3. Zokirova, N. B., N. B. Zokirova, and A. Islomova Sh. "impact of prolonged exposure of piretroid pesticides on the thyroid function of the pregnant rats and their offspring." (2020).
  4. Kadirovich, Tukhtaev Nodirbek, et al. "The mechanisms of the toxic effect of intrauterine and early postnatal exposure to pesticides on the development of the immune system of offspring." European science review 3-4 (2018): 196-199.
  5. Tukhtaev K. R., Zokirova N. B., Tulemetov S. K., Tukhtaev N. K. Effect of Prolonged Exposure of Low Doses of Lamda-cyhalothrin on the Thyroid Function of the Pregnant Rats and Their Offspring. //Medical and Health Science Journal – 2012. - Vol. 13. - pp. 86-92. www.pradec.en
  6. Tukhtaev K. R., Zokirova N. B., Tulemetov S. K., Tukhtaev N. K. Effect of Prolonged Exposure of Low Doses of Fipronil on Thyroid Function of Pregnant Rats and Their Offspring. // The Internet Journal of Toxicology. – 2013. – Vol. 10. - N. www.ispub.com /IJTO/10/1/14550.
  7. Tukhtaev K. R., Tulemetov S. K., Zokirova N. B., Tukhtaev N. K. Prolonged exposure of low doses of Fipronil causes oxidative stress in pregnant rats and their offspring. // The Internet Journal of Toxicology. – 2013. – Vol. 10. - N. 1. www.ispub.com /IJTO/10/1/14550.
  8. Tukhtaev K. R., Tulemetov S. K., Zokirova N. B., Tukhtaev N. K. Effect of long term exposure low doses of lambda-cyhalothrin on the level of lipid peroxidation and antioxidant enzymes of the pregnant rats and their offspring. //Medical and Health Science Journal. – 2012. - Vol. 13. - pp. 93-98. www.pradec.en
  9. Tukhtaev N. K., Zokirova N. B. The influence of in utero and early postnatal exposure to pesticides on the process of cells apoptosis and proliferation in immune and endocrine organs of the offspring //European Science Review –Austria, Vienna, 2017. – №3-4, – pp. 57-58.
  10. Mnif W., Hassine A.I., Bouaziz A., Bartegi A., Thomas O., Roig B. Effect of Endocrine Disruptor Pesticides: A Review// Int. J. Environ. Res. Public Health., –2011. – Vol. 8, – pp. 2265–2303

MAQOLALAR