SKOLIOZI BO’LGAN 10 YOSHLI BOLALAR ANTROPOMETRIK KO’RSATKICHLARINING TAHLILI

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

SKOLIOZI BO’LGAN 10 YOSHLI BOLALAR ANTROPOMETRIK KO’RSATKICHLARINING TAHLILI (272-278)

Mualliflar

Kamalova Sh. M.

Muassasa

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya

Tadqiqotda 8-9 yoshli 180 ta bolaning jismoniy rivojlanishining antropometrik ko’rsatkichlari taqqoslandi, shulardan 80 nafari skoliozi bo’lgan bolalar (40 ta o'g'il bola va 40 ta qiz bola) va 100 nafari sog'lom bolalar (40 ta o'g'il bolalar va 60 ta qiz bolalar). Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, o'murtqa pog’onasining deformatsiyasi tufayli 10 yoshli skoliozi bo’lgan bolalarning bo'yi past, shuningdek tana vazni, ko'krak qafasi aylanasi sog'lom bolalarnikiga qaraganda kamroq ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar

scolioz, anthropometrik parametrlar, ko’krak qafasining aylanasi, bоlalar.

Adabiyotlar

 1. Сикоренко Т.М., Аксенова О.А. Особенности анатомических компонентов соматотипа детей со сколиозом периода второго детства. Астраханский медицинский журнал - 2013. 8 (№1). - С.237-239.
 2. Камалова Ш.М., Хасанова Д.А., Алимова Н.П. Bolalardagi skoliozni xalq tabobati usuli bilan davolash//Тиббиётда янги кун 4 (32) 2020.-525-527
 3. Камалова Ш.М., Тешаев Ш.Ж. Анатропометрические праметры детей и подростков со сколиозом. // Проблемы биологии и медицины. № 4.2 (115) 2019. С. 225-229.
 4. Сикоренко Т.М., Аксенова О.А. Особенности анатомических компонентов соматотипа детей со сколиозом периода второго детства. Астраханский медицинский журнал - 2013. 8 (№1). - С.237-239.
 5. Dayer R, Haumont T, Belaieff W, Lascombes P. Idiopathic scoliosis: etiological concepts and hypotheses. // J Child Orthop. 2013;7(1):11-16.
 6. Muzafarovna, K. S. (2023). PATHOLOGICAL CHANGES OF THE FOOT IN CHILDREN WITH SCOLIOSIS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(4), 148-153.
 7. Muzaffarovna, K. S. (2023). Scoliotic Changes in Morphometric Parameters of Children and Adolescents. Scholastic: Journal of Natural and Medical Education, 2(4), 124-128.
 8. Muzaffarovn, K. S., Radjabovich, B. R., & Pulatovna, A. N. (2023). CHARACTERISTICS OF ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF THE UPPER EXTREMITIES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH SCOLIOSIS. Open Access Repository, 4(3), 1211-1215.
 9. Дудин М.Г. Идиопатический сколиоз: Фронтальная дуга // Адаптация различных систем организма при сколиотической деформации позвоночника: Методы лечения : тез. докл. междунар. симп. – М., 2003. С. 23–25.
 10. Di Felice F, Zaina F, Donzelli S, Negrini S. The Natural History of Idiopathic Scoliosis During Growth: A Meta-Analysis. // Am J Phys Med Rehabil. 2018 May; 97(5):346-356.
 11. Kamalova, S. M. (2021, January). CHANGES IN THE PARAMETERS OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF 9-YEAR OLD CHILDREN WITH SCOLIOSIS. In Archive of Conferences (pp. 5-6)

MAQOLALAR