SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGIDA O’PKADA KUZATILADIGAN MORFOLOGIK O’ZGARISHLAR (EKSPERIMENTDA)

Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси, 2022 №5

Maqola mavzusi

SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGIDA O’PKADA KUZATILADIGAN MORFOLOGIK O’ZGARISHLAR (EKSPERIMENTDA) (78-81)

Mualliflar

Avezova D.B.

Muassasa

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya

Ushbu maqolada surunkali buyrak yetishmovchiligida kalamushlarning nafas olish tizimi eksperimental modelining o’pka interstitsial to’qimasida mikrosirkulyatsiyaning buzilishi natijasida kuzatiladigan makroskopik o’zgarishlari bilan morfologik o’zgarishlari tasvirlangan.

Kalit so'zlar

nafas olish tizimli, surunkali buyrak yetishmovchiligi, o'pka emfizemasi, qon quyish, morfologik o'zgarishlar, eksperimental.

Adabiyotlar

  1. Каримов М.М., Б.Т. Даминов, Великобритания. Каюмов. Хронические болезни легких – медико-социальная проблема и фактор риска и развития // ТТА. – Ташкент, 2015. – № 2. – С. 8-12.
  2. Ч. Р. Тохтаев. Гистология, цитология и эмбриология. 2019.
  3. FX Азизова. Гистология, цитология и эмбриология. 2019.
  4. Ш.Р. Абзалов, Е.А. Турсунов. Гистология.
  5. Барноев X.Б., Шукурова Л.Х.Хроническая почечная недостаточность.2023.

MAQOLALAR